Wat zijn de verplichtingen van een verkoper?

7:9 BW heeft de verkoper twee hoofdverplichtingen. De verkoper dient de zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en hij dient de zaak aan de koper af te leveren. Een aanvullend vereiste staat in art. 7:17 BW: de verkochte zaak moet conform zijn.

Welke rechten en plichten heeft een verkoper?

Het product dat u verkoopt moet 'deugdelijk' zijn, van goede kwaliteit. Dit is de wettelijke garantie waar uw klant recht op heeft. Als het product bijvoorbeeld kapot is, dan moet u het vervangen of repareren. U kunt naast de wettelijke garantie ook extra garantie geven of verkopen.

Wat zijn de verplichtingen van de koper?

De belangrijkste verplichting van u als koper is dat u op tijd de koopprijs moet betalen. Daartegenover staat de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan uw gerechtvaardigde verwachtingen.

Wat zijn de verplichtingen van de koper en de verkoper bij een aangaan van een koopovereenkomst?

Verplichtingen bij een koopovereenkomst

Bij ontvangst van het product moet u dan de koopprijs betalen. Behalve als u anders heeft afgesproken. Daarnaast heeft u een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat u aan de verkoper moet vragen of het product geschikt is voor wat u ermee wilt doen.

Wat wordt bedoeld met informatieplicht van een verkoper?

Bij de koop van producten of diensten moet het bedrijf u bepaalde informatie geven. Informatie over bijvoorbeeld het product of de dienst, de prijs en bijkomende kosten. Dit heet een informatieplicht. U hebt deze informatie nodig om goed te kunnen beslissen of u het product of de dienst wilt kopen.

Kan een verkoper zich terugtrekken?

Tijdens de onderhandeling kan de verkoper doorgaan met andere bezichtigingen van de woning. Zolang het koopcontract nog niet is ondertekend, mag een particuliere verkoper zich bedenken. Hij kan de woning dan aan iemand verkopen die meer wil betalen.

Is de verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Mededelingsplicht verkoper

Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat, dient hij dit aan de koper mee te delen. Doet hij dat niet, dan is de verkoper in beginsel aansprakelijk voor de schade die de koper vanwege het verborgen gebrek lijdt.

Wat moet de verkoper van een huis betalen?

De koper betaalt alleen de kosten die hij maakt voor de aankoop van uw woning. Zijn er kosten voor de verkoop van uw woning, dan moet u die natuurlijk zelf betalen. Denk aan de kosten voor het doorhalen van uw hypotheek of het aflossen van een krediet.

Kan de verkoper zich terug trekken?

Dit is wat de wet daarover zegt: de verkoper mag zich simpelweg altijd terugtrekken als er nog geen koopovereenkomst is getekend. En de koper behoort dit te weten. Dus alle kosten die de koper maakt zonder dat er al een koopovereenkomst is getekend zijn voor eigen risico van koper.

Welke gebreken moet je melden bij verkoop huis?

De meldingsplicht geldt voor de verkoper en houdt in dat verkoper gebreken die bij hem bekend zijn, direct moet melden aan een potentiële koper. Dit geldt niet voor de gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Het kan natuurlijk geen kwaad deze gebreken als verkoper wel te benoemen.

Wat als verkoper niet levert?

Krijgt u het product niet binnen de afgesproken tijd? Dan kunt u de overeenkomst 'ontbinden' en uw geld terugvragen. En soms kunt u zelfs een schadevergoeding vragen. Bijvoorbeeld als de verkoper het product niet kan leveren en u het product nu duurder bij een andere verkoper moet kopen.

Wat als de verkoper niet meer wil verkopen?

De verkoper kan afzien van de verkoop. De rechtbank beslist of de verkoper een gegronde reden heeft om de verkoop te annuleren. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, kan de rechtbank de verkoper dwingen tot verkoop. Anders moet de verkoper bij ontbinden van het compromis een schadevergoeding betalen aan de koper.

Wat zijn voorbeelden van verborgen gebreken?

Voorbeelden verborgen gebreken

een rot dak; problemen met de fundering; houtworm; onzichtbare scheuren in muren of vloeren.

Wat telt als verborgen gebreken?

Als verborgen gebrek omschrijft artikel 1641 BW het gebrek dat de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Kan verkoper huis zich terugtrekken?

Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

Is Biddit bindend voor verkoper?

Elk bod is bindend!

Enkel de notaris die de verkoop organiseert, weet wie biedt. De verkoper kan er dan weer op rekenen dat de biedingen niet vrijblijvend zijn: elk bod is immers bindend.

Hoe herken je een goede verkoper?

7 Essentiële eigenschappen van een goede verkoper

  1. Aandachtig kunnen luisteren. …
  2. Tussen de regels door lezen. …
  3. Verwachtingsmanagement met charme. …
  4. Gebruik rapport in gesprekken met prospects. …
  5. Leef je in. …
  6. Extreem goed georganiseerd. …
  7. Kort en bondig.

Kan verkoper afzien van verkoop?

Zolang het koopcontract nog niet is ondertekend, mag een particuliere verkoper zich bedenken. Hij kan de woning dan aan iemand verkopen die meer wil betalen.

Hoe lang is verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Als verkoper blijf je aansprakelijk voor gebreken gedurende twee jaar nadat de koper het gebrek heeft gemeld, of redelijkerwijs had kunnen melden. De koper kan die termijn steeds verlengen door de verkoper eraan te herinneren dat hij hem aansprakelijk houdt voor het gebrek.

Wie betaalt verborgen gebreken?

Bij het verkopen van een woning moet de verkoper alle gebreken melden aan de koper. Dit heet de 'mededelingsplicht'. Doet hij dat niet, terwijl hij wel weet van het gebrek? Dan moet de verkoper de kosten van de reparatie betalen.

Is vocht in de muur een verborgen gebrek?

Vochtproblemen vormen steevast een onderdeel van verborgen gebreken. Denk aan een barst waarlangs water naar binnen vloeit, doorslaand vocht of een lekkage achter een muur die op het moment van de bezichtiging niet zichtbaar was.

Wat als verkoper niet kan leveren?

Heb je geen levertijd afgesproken, dan geldt een wettelijke levertermijn van 30 dagen. Blijft levering uit, dan geldt dat je de verkoper extra levertijd moet geven. Bijvoorbeeld 2 weken. Wordt het product dan nog niet geleverd, dan mag je de koop ongedaan maken.

Kan een verkoper zich nog bedenken?

Verkopers hebben toch spijt van de keuze en willen van de koop afzien of toch aan een hogere bieder verkopen. In dit geval kan de verkoper er zonder reden van afzien of zelfs aan een andere partij verkopen. De wet eist een schriftelijke overeenkomst en hier is nog geen sprake van.

Wat zijn de taken van een eerste verkoper?

Taken die je als eerste verkoper uitvoert zijn o.a. het organiseren van bepaalde aspecten rond de verkoop. Je hebt een leidinggevende functie en stuurt dan ook verschillende medewerkers aan in je dagelijkse werkzaamheden. Het plannen en verdelen van het werk valt immers onder jouw functie.

Wat ben je verplicht te melden bij verkoop huis?

Meldingsplicht van de verkoper

De verkoper is verplicht om gebreken aan het huis die hem of haar bekend zijn, direct aan de koper te melden. Dit geldt niet alleen voor gebreken die zichtbaar zijn maar juist ook voor gebreken die op het eerste oog niet zichtbaar zijn.

Adblock
detector