Wat is het verleden tijd van vertrek?

vertrekken/vervoegingvervoeging van de bedrijvende vorm van vertrekkenonbepaalde wijslangtegenwoordig (o.t.t.)vertrekvertrekkenverleden (o.v.t.)vertrokvertrokkentoekomend (o.t.t.t.

Is het vertrek of vertrekt?

Het is 'het vertrek', want vertrek is onzijdig.

Heeft geduurd met d of t?

Klinkt de laatste letter als een van die medeklinkers, dan zijn de onvoltooid verleden tijd én de voltooide tijden met een t. Klinkt de laatste letter niet als een van die medeklinkers, dan zijn de onvoltooid verleden tijd én de voltooide tijden met een d.

Is vertrokken een werkwoord?

In 'Ik weet niet hoe laat ze vertrokken is / is vertrokken' is vertrokken een voltooid deelwoord. Is is de persoonsvorm en het hulpwerkwoord van de voltooide tijd. De persoonsvorm kan vóór het voltooid deelwoord staan (is vertrokken), maar ook daarna (vertrokken is).

Wat is de verleden tijd van vormen?

De verleden tijd van vormen is 'vormde'. Het voltooid deelwoord is 'heeft gevormd'.

Wat is een ander woord voor vertrek?

vertrek (zn) : afmars, afreis, aftocht, afvaart, begin, start. vertrek (zn) : kamer, kwartier, lokaal, lokaliteit, ruimte.

Wat betekent vertrek in het Engels?

vertrek {het}

departure {znw.}

Is het vindt jij of vind jij?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w).

Is het hij vind of hij vindt?

Als het gaat om de hij-/zij- of het-vorm schrijf je -dt. (Let op: er komt nooit -dt achter een werkwoord, alleen een -t. De -d staat er al, omdat de stam van het werkwoord eindigt op een -d. Er komt dus alleen een -t achter de -d die er al staat.)

Wat is de verleden tijd van klappen?

Bijvoorbeeld: klappen — klapten — geklapt.

Is gelopen of gelopen is?

inergatief: ongerichte activiteitBewerken

vervoeging van de bedrijvende vorm van lopen
onbepaalde wijs lang
onvoltooid voltooid
tegenwoordig er wordt gelopen er is gelopen
verleden er werd gelopen er was gelopen

Wat is de verleden tijd van denken?

ik denk, hij denkt, wij denken enz. ik dacht, hij dacht, wij dachten enz.

Wat is de verleden tijd van eten?

eten/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van eten
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig er wordt gegeten er is gegeten
verleden er werd gegeten er was gegeten
toekomend er zal gegeten worden er zal gegeten zijn

Wat voor woord is laatste?

Onbepaalde rangtelwoorden zijn woorden als laatste, middelste, hoeveelste en zoveelste.

Hoe zeg je Klaroen in het Engels?

de klaroen the horn ; the trumpet ; the cornet ; the clarion ; the tooter ; the car horn ; the wind instrument ; the motor horn
klaroen army bugle ; bugle ; amaranth

Hoe eerder hoe beter in het Engels?

Hoe eerder hoe beter. The sooner the better.

Is het vond Of vondt?

Voor de spelling is het belangrijk om te weten dat ook deze werkwoorden in de verleden tijd slechts één vorm hebben voor enkelvoud en één voor meervoud. Het is 'hij vond' (en niet 'hij vondt).

Is het goed als of is het goed dat?

Als het onzekere element door een ander woord in de zin wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld door het hulpwerkwoord zou(den), is zowel als als dat mogelijk. Beide zinnen betekenen dan hetzelfde. Zou je het goed vinden dat / als ik je een nieuwe versie bezorg? Ik zou het fijn vinden dat / als je kunt komen.

Is het dan mij of dan ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Wat is de verleden tijd van herkennen?

De verleden tijd van herkennen is 'herkende'. Het voltooid deelwoord is 'heeft herkend'.

Wat is de verleden tijd van ontstaan?

Woordherkomst en -opbouw

stamtijd
onbepaalde wijs verleden tijd voltooid deelwoord
ontstaan ontstond ontstaan
klasse 6 volledig

Wat is de verleden tijd van joggen?

joggen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van joggen
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig (o.t.t.) jog joggen
verleden (o.v.t.) jogde jogden
toekomend (o.t.t.t.) zal joggen zullen joggen

Waar is het kofschip voor?

De medeklinkers uit 't kofschip, dus de t, k, f, s, ch en p, helpen te bepalen of een zwak werkwoord de uitgang -te of -de krijgt in de verleden tijd. De uitgang -te wordt toegevoegd aan werkwoorden waarvan de stam (= het hele werkwoord zonder de uitgang -en) eindigt op een van die medeklinkers uit 't kofschip.

Wat is de verleden tijd van rijden?

rijden. rij / rijd, rijdt. reed, reden. gereden.

Wat is de verleden tijd van verraad?

Verraadde(n) is de gebruikelijkste verledentijdsvorm. Verried(en) is de oudere vorm, maar die wordt stilaan verdrongen door de regelmatige vorm verraadde.

Adblock
detector