Wat is een ander woord voor Reageren?

reageren; antwoorden; responderen; ingaan.

Wat is een ander woord voor reactie?

reactie; antwoord; retort; beantwoording; repliek; bescheid; weerwoord.

Hoe ander woord?

Synoniemen voor "hoe" in het Nederlands

hoe; op welke manier; wat voor een; hoedanig.

Welke woorden betekenen hetzelfde?

Synoniemen van hetzelfde

 • eender.
 • eenvormig.
 • eenzelfde.
 • gehegelijk.
 • gelijk.
 • idem.
 • identiek.
 • net zo.

Welke ander woord voor?

dewelke, hetwelk, wat, welke, wie. wat (vnw) : dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke.

Wat is de betekenis van reactie?

Reactie kan verwijzen naar: In het algemeen: Een handeling (actie) die volgt op een andere handeling of prikkel en daarmee in een zeker logisch en/of cognitief verband staat. Reflex (biologie), een (onwillekeurige) reactie van het lichaam op een prikkel, waar geen cognitief denkproces aan vooraf gaat.

Hoe noem je iemand die reageert op iets?

Het beste antwoord

Dus iemand die reageert is: Iemand die reageert. (In sommige specifieke gevallen is het een respondent.)

Hoe heet een nieuw woord?

Een neologisme of nieuwvorming is een willekeurig, nieuw woord in een gegeven taal. Meer specifiek verwijst de term naar nieuwe inhoudswoorden.

Wat is hetzelfde in het Nederlands?

hetzelfde — Aanwijzend voornaamwoord 1. de gelijke identiteit bezittend; onzijdig enkelvoud, zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt ♢ Dit is hetzelfde boek dat ik gisteren zat te lezen''. ♢ Hij heeft weer hetzelfde gedaan als vorige week.

Welke woorden hebben 2 betekenissen?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). Naast homoniemen bestaan er homofonen: woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend worden geschreven.

Welke synoniemen zijn er?

Voorbeelden van synoniemen zijn:

 • Kapot — stuk.
 • Hollen — rennen.
 • Maar — echter.
 • Beschonken — aangeschoten.
 • Bureau (leenwoord) — schrijftafel.
 • Etage (leenwoord) — verdieping.
 • Succes (leenwoord) — voorspoed.
 • Sowieso (leenwoord) — hoe dan ook.

Wat voor reacties zijn er?

We noemen hieronder enkele typen van reacties: Vormingsreacties, Ontledingsreacties, ionreacties, neerslagreacties, Exotherme reacties, Endotherme reacties, Zuur-base reacties, Redoxreacties, Additie, Substitutie, Hydrolyse, Condensatie, Polymerisatie, enzovoort.

Hoe reageren op vervelende opmerkingen?

Hoe reageer je op kwetsende, beledigende en neerbuigende opmerkingen?

 1. Blijf rustig en beleefd.
 2. Stel jezelf de vraag: 'Wat probeert deze persoon te verdedigen? …
 3. Pas de regels van geweldloze of verbindende communicatie toe. …
 4. Nodig de ander uit de opmerking te verduidelijken of nodig de ander uit tot kwetsbaarheid.

Hoe reageren op Heftig nieuws?

 1. Durf te vragen hoe het gaat. Het is niet altijd te zien hoe iemand zich voelt. …
 2. Ga na wat het slachtoffer zelf wil. Iedereen gaat anders om met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis. …
 3. Leg uit hoe jij je voelt. Het kan lastig zijn om elkaar goed te begrijpen in de periode na een heftige gebeurtenis.

Wat is het woord van 2022?

Hongerwapen, prijsplafond, energiearmoede, doemscrollen, plaktivist – het zijn allemaal woorden die dit jaar kenmerken.

Wat is het langste woord in het Nederlands?

Het langste 'officiële' woord in de Nederlandse taal is: aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50 letters). Het tweede langste woord in de Nederlandse taal is het enkelvoud van het langste woord en bestaat uit 48 letters.

Waarom zeggen Belgen Allez?

Hier betekent allee iets als 'kortom'. De spreker heeft net iets verteld, en gebruikt allee om een (tussentijdse) conclusie of samenvatting in te leiden. De aanwezigheid van allee kan soms ook op de afsluiting van een gesprek wijzen, zonder een opsomming of beschrijving vooraf.

Wat zijn typische Belgische woorden?

Vlaamse woorden: de top 10

 • Goesting.
 • Amai.
 • Appelblauwzeegroen.
 • Allee/allez.
 • Ribbedebie.
 • Pertang.
 • Curieuzeneuzemosterdpot.
 • Ambetant.

Wat is een eponiem woord?

Een eponiem (van het Grieks: epi "bij" en onoma "naam") is de naam van een persoon, echt of fictief, die wordt gebruikt om een bepaald object of een bepaalde activiteit aan te duiden. In het huidige taalgebruik wordt "eponiem" vaak in de omgekeerde richting gebruikt, voor een woord dat is afgeleid van een eigennaam.

Wat is een homoniem woord?

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke uitspraak en spelling hebben, maar een duidelijk verschillende betekenis. Homonymie komt ook voor bij woorden die tot verschillende woordsoorten behoren.

Wie weet ander woord?

In formele stijl: wellicht, mogelijk, mogelijkerwijs, mogelijkerwijze; in informele stijl god weet en wie weet: 'wie weet gaat het morgen vriezen'. Belgen zeggen ook somtemets. In vraagzinnen gebruikt men ook soms of ook: 'hebt u soms een gulden?

Hoe komt een reactie tot stand?

Sensibele neuronen merken een impuls op, zetten deze om in een elektrisch signaal en sturen deze naar de hersenen, waar het in een specifiek deel verwerkt wordt. Om de reactie tot stand te brengen wordt er vanuit de betreffende delen van de cortex weer elektrische signalen via motorische neuronen naar spieren gestuurd.

Hoe reageren als iemand boos op je is?

Omgaan met boosheid en irritatie

 1. Luister. Laat zien dat je luistert, vat samen en stel open vragen. …
 2. Maak de boosheid minder. Toon begrip voor zijn situatie zonder jezelf te verontschuldigen. …
 3. Verduidelijk en neutraliseer het probleem. …
 4. Stel oplossingen voor. …
 5. Sluit positief af.

Hoe kun je minder fel reageren?

Hoe leer ik om minder impulsief te reageren?

 1. Luister actief en stel verschillende soorten vragen. Geef een ander het gevoel dat je één en al oor bent. …
 2. Intervenieer tijdens het gesprek – op een niet impulsieve manier. …
 3. Geen ongevraagde meningen, wel een portie geduld en inlevingsvermogen.

Hoe reageer je als iemand zegt dat het niet goed gaat?

Neem de problemen van de andere persoon serieus en luister begripvol. Wat voor jou iets kleins lijkt, kan voor iemand anders heel belangrijk zijn. Zeg dus niet “Zo erg is het toch niet” of “Gewoon niet meer aan denken”. Je kan wel zeggen "Dat moet lastig voor je zijn”.

Adblock
detector