Wat is Caf 11?

CAF staat voor 'Combiteam Aanpak Facilitators'. Dit is een speciaal team dat onderzoek deed naar fraude met kinderopvangtoeslag. De CAF 11-zaak is hier één van en betreft de ouders die gebruik maakten van gastouderopvang via gastouderbureau Dadim in Eindhoven.

Welke toeslagen vallen onder de toeslagenaffaire?

In eerste instantie verwees de toeslagenaffaire specifiek naar de problematiek rondom de kinderopvangtoeslag. Later bleek dit ook mogelijk voor de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget te gelden. Naar schatting gaat het bij die toeslagen om 9.000 burgers.

Wie heeft recht op vergoeding toeslagenaffaire?

Alle kinderen die door de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede en te maken kregen met gezinsproblemen, krijgen een financiële compensatie. Het gaat om 1.500 tot 7.500 euro, afhankelijk van hun leeftijd.

Waarom kinderen uit huis geplaatst bij toeslagenaffaire?

Duizenden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden ten onrechte verdacht van fraude. Ze moesten het ontvangen geld terugbetalen en hadden daardoor enorme schulden bij de Belastingdienst. Een ander gevolg was dus dat kinderen uit huis werden geplaatst.

Hoe weet ik of ik gedupeerde ben van toeslagenaffaire?

Contact met de Belastingdienst

Op de website Toeslagen Herstel staat meer informatie voor gedupeerde ouders. Heeft deze informatie u geholpen?

Heb ik recht op 30.000 euro?

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Welke 4 toeslagen zijn er?

  • Toeslagen.
  • Zorgtoeslag.
  • Huurtoeslag.
  • Kindgebonden budget.
  • Kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kost de toeslagen affaire?

Komend jaar trekt het kabinet nog eens 1,1 miljard euro uit voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat blijkt uit bijlagen bij de begroting voor 2022 die RTL Nieuws heeft ingezien. De totale kosten komen daarmee op 5 miljard euro.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn. Dit kan een ontzettende klap zijn voor jou als ouder.

Wat als je niet meewerkt met jeugdzorg?

Als je het niet eens bent met waar je geplaatst bent, kan je dit bespreken met jouw jeugdhulpverlener. Geef daarbij goed aan waarom je het er niet mee eens bent en wat je dan wel zou willen. Een vertrouwenspersoon kan jou hierbij helpen.

Hoe weet ik of ik op de zwarte lijst staan van de Belastingdienst?

De Belastingdienst beschikt over zwarte lijsten. Na alle media-aandacht die de zwarte lijsten hebben gehad, heeft de Belastingdienst een aparte postbus geopend. U kunt de Belastingdienst per brief vragen of uw (bedrijfs)naam op een zwarte lijst staat.

Welke toeslagen zijn er voor ouderen?

Pensioenen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen voor werklozen zijn hier voorbeelden van, maar ook huurtoeslag en zorgtoeslag. Ook voor ouderen zijn er tal van seniorentoeslagen die voorzien in een extra stuk zekerheid.

Waar heb je recht op als je een laag inkomen hebt?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Dit houdt in dat de maximale netto bedragen per huishouden als volgt zijn: Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag);

Hoeveel geld mag je hebben voor toeslagen?

In 2023 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger was dan € 33.748. In 2022 was dat maximaal € 31.747. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag het vermogen van u samen op 1 januari 2023 maximaal € 67.496 zijn.

Heeft spaargeld invloed op toeslagen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Wat mag een kind van 12 jaar beslissen?

Als je tussen de 12 jaar en 16 jaar bent dan moeten jouw ouders luisteren naar jouw mening, maar uiteindelijk beslissen zij dingen als: bij wie je gaat wonen, wanneer en hoe vaak je de ouder ziet waar je niet woont etc. Als je ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter wat goed voor jou is.

Hoe oud moet een kind zijn om zelf te beslissen?

Kinderen worden op hun 18e verjaardag meerderjarig. Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken.

Waar kijkt jeugdzorg naar?

Een kind kan bijvoorbeeld uit huis worden geplaatst wanneer:

  • Het wordt verwaarloosd of mishandeld;
  • De ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen;
  • Er vaak ruzie is tussen de ouders (of de ouders en het kind);
  • Het kind gehandicapt of lastig opvoedbaar is en de zorg te zwaar is voor de ouders.

Heeft de Belastingdienst inzage in je bankrekening?

Banken zijn wettelijk verplicht om rekeninginformatie van klanten te delen met binnen- en buitenlandse belastingdiensten. Voor u als consument betekent het dat u makkelijker aangifte kunt doen, vanwege de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Hoe lang blijf je op de zwarte lijst?

Wanneer je jouw schuld hebt geregulariseerd, moet de kredietgever dit aan de kredietcentrale melden. Je gegevens worden dan nog één jaar bewaard op de zwarte lijst. Als je er niet in slaagt om jouw schulden binnen een jaar af te betalen, dan zal je 10 jaar op de zwarte lijst blijven staan.

Heb ik recht op 800 euro?

Mensen met een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering krijgen de energietoeslag van 800 euro automatisch. Maar ook mensen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum, hebben recht op de energietoeslag. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente.

Wat is laag inkomen 2022?

Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Dit houdt in dat de maximale netto bedragen per huishouden als volgt zijn: Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag);

Hoeveel is een laag inkomen 2022?

Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Dit houdt in dat de maximale netto bedragen per huishouden als volgt zijn: Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag);

Wie krijgt 500 euro energietoeslag?

Huishoudens die in 2022 op maximaal 120% van het sociaal minimum leefden en in 2022 de energietoeslag toegekend kregen, ontvangen een extra toeslag van 500 euro. Deze mag nog tot 1 juli 2023 uitbetaald worden. De huishoudens die tot de doelgroep van 2022 behoren, ontvangen dan totaal 1800 euro energietoeslag.

Adblock
detector