Waarmee kan een vakbond je helpen?

Wat doet een vakbond? De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen. Die afspraken leggen wij vast in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Een andere belangrijke taak is zorgen voor eerlijke wetten die met werken en inkomen te maken hebben.

Wat zijn de 3 belangrijkste taken van vakbonden?

De vakbond houdt zich vooral bezig met de collectieve belangenbehartiging van werknemers op brancheniveau:

 • bij het afsluiten van cao's.
 • bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden.
 • bij opstellen van sociale plannen bij gedwongen ontslagen in organisaties.

Wat doet een vakbond voor jou als individu?

Zij doen voor de leden bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen, behartigen hun belangen in Den Haag, geven juridische hulp en voeren campagne voor betere arbeidsomstandigheden voor alle werknemers. Om dat werk te laten uitvoeren betalen de leden iedere maand geld (contributie).

Waar komt de vakbond voor op?

Vakantiegeld, salarisverhogingen, verlofdagen, veiligheid op de werkvloer: het klinkt misschien heel vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Al ruim 150 jaar komen de vakbonden op voor de rechten van arbeiders en daar plukken we vandaag de dag nog steeds de vruchten van.

Wat zijn de voordelen om lid te zijn van een vakbond?

Als individueel lid, krijg je er dit voor terug.

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden. …
 • Loopbaanadvies, trainingen en workshops. …
 • Persoonlijk advies over jouw werk en inkomen. …
 • Juridische hulp bij werk en inkomen. …
 • Ondersteuning bij beroepsziekten en letselschade. …
 • Hulp bij jaarlijkse belastingaangifte. …
 • Overige bijkomende voordelen.

Waar heeft een werknemer die staakt geen recht op?

Een staking wordt gebruikt als middel voor werknemers om druk te zetten op hun werkgever. Zij hebben daartoe het recht, maar hebben geen recht op loon meer.

Waar kan ik terecht als ik niet gesyndiceerd ben?

De uitbatelingsinstelling is hetzij een vakbond, hetzij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor wie niet gesyndiceerd is.

Waar kan het FNV je bij helpen?

De FNV helpt je verder. Ook steunen we je als er juridische stappen nodig zijn. Onze juristen weten veel over arbeidsrecht, pensioenen, beroepsziekten, letselschade, incassotrajecten en sociale zekerheid. Zij helpen je bij het juridische proces.

Welke rechten heeft de werknemer?

Uw rechten op het werk

 • gezondheid en veiligheid op het werk: algemene rechten en plichten, arbeidsomstandigheden, gereedschap, specifieke risico's en kwetsbare werknemers.
 • gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof.

Welke vakbond is gratis?

Het ABVV biedt gratis cursussen voor werkzoekenden en gratis loopbaanbegeleiding voor werkenden. 5. Het ABVV is een solidaire vakbond en de motor van talloze sociale acties (tegen werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting, stress, …

Kan je ontslagen worden als je staakt?

Kan ik ontslagen worden als ik staak? Meedoen aan een staking betekent dat je je werk niet hoeft te doen Staken is een recht. Je mag dus niet worden ontslagen door aan een staking mee te doen. Een staking is dus iets anders als werkweigering, daarvoor kan je wel ontslagen worden.

Hoeveel krijg je als je staakt?

Wie staakt, heeft geen recht op salaris. Als je één dag — d.w.z. meer dan een halve dag — staakt, dan verlies je 1/360 van je brutojaarsalaris. Staak je een halve dag — d.w.z. van meer dan een uur tot een halve dag — dan verlies je 1/720 van je brutojaarsalaris.

Wat is het doel van een vakbond?

De vakbonden beantwoorden al je vragen over werk. Ze geven je advies en informatie over je studentenjob, werkloosheid, uitkering, arbeidscontract, enzovoort.

Wat kost een vakbond per jaar?

In heel wat sectoren krijg je een groot deel van je lidgeld terug in de vorm van een vakbonds- of syndicale premie. Die kan oplopen tot 145 euro per jaar. Netto betaal je dus heel wat minder en wordt je lidmaatschap een pak voordeliger.

Heeft FNV rechtsbijstand?

Een FNV'er met een modaal inkomen waarover 37,07% (2022) belasting wordt geheven, betaalt per jaar netto zo'n €200 tot €250 aan contributie en aanvullende rechtshulp. Dus ongeveer net zoveel als bij een gewone rechtsbijstandsverzekering.

Hoeveel krijg je terug van de vakbondscontributie?

Als lid van een vakbond kun je gebruikmaken van een fiscale regeling en een deel van je vakbondscontributie terugvragen via je werkgever. Dit kan oplopen tot 40% van het bedrag dat je jaarlijks betaalt!

Waar heb je recht op als je werkt?

Als je in Nederland werkt, heb je recht op een contract en loonstroken. Deze moeten zijn geschreven in een taal die jij begrijpt. Het moet duidelijk zijn wat je loon is en welke kosten daarvan worden afgetrokken. Als je geen contract of loonstroken hebt, vraag deze dan aan je werkgever op papier of digitaal.

Kan je werk weigeren?

Een werknemer kan een gerechtvaardigd belang hebben om de opdracht van de werkgever te weigeren. Hiervan zal sprake zijn als de veiligheid of gezondheid in het geding is, bijvoorbeeld als hij wordt blootgesteld aan hitte of als zijn werktijden in strijd komen met de arbeidstijdenwet.

Wat is het verschil tussen de Hulpkas en de vakbond?

Wat zijn de grootste verschillen? Lidgeld: Bij een vakbond betaal je jaarlijks lidgeld (uitzondering: studenten en -25 jarigen die hun beroepsinschakelingstijd doorlopen). De Hulpkas is een overheidsinstelling en vraagt je werkloosheidsuitkering gratis aan.

Wat doen als je geen vakbond hebt?

Ben je niet aangesloten bij een vakbond dan kun je langsgaan bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Deze dienstverlening is gratis.

Kun je zonder reden ontslagen worden?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Kun je met een burnout ontslagen worden?

Zelf ontslag nemen tijdens een burn-out is juridisch zeer risicovol. Dat geldt ook voor meewerken aan een ontslagvoorstel van je werkgever. Je loopt dan namelijk je recht op een uitkering mis. Voor een werkgever is het vrijwel onmogelijk om een zieke werknemer met burn-outklachten te ontslaan.

Is staken strafbaar?

Stakingsrecht. Werknemers mogen staken en dus (tijdelijk) hun werk neerleggen volgens het stakingsrecht. Het collectief actierecht is vastgelegd in artikel 6:4 van het Europees Sociaal Handvest. Het kan werknemers dus niet verboden worden om te staken.

Is aansluiten bij een vakbond gratis?

Ja, om je aan te sluiten bij een vakbond betaal je normaal lidgeld. Maar jongeren die nog studeren, nog geen werk hebben of in de beroepsinschakelingstijd zitten, kunnen vaak gratis lid worden.

Wat wordt vergoed door rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren. Of als je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeluk in het verkeer.

Adblock
detector