Waar kan ik een klacht indienen?

Niet tevreden over klachtafhandeling gemeente Als u niet tevreden bent met de afhandeling, dan kunt u terecht bij een ombudsman. Als uw gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman, dan kunt u daar uw klacht indienen. Op de website kunt u zien of uw gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman.

Hoe officiele klacht indienen?

U dient uw klacht in beginsel schriftelijk in bij het OM. Het is verstandig om in uw brief te vermelden over wie of over welke afdeling u klaagt. Beschrijft u verder precies wat er is gebeurd en wanneer. Voor een goede afhandeling van uw klacht heeft het OM uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening nodig.

Wat kost een klacht indienen?

Wat kost de Geschillencommissie

Een procedure bij de Geschillencommissie kost geld. Hoeveel dat is, hangt af van je klacht. Je betaalt gemiddeld tussen de €25 en €152,50. Dat is dus veel goedkoper dan een procedure via een rechter.

Wat kost het om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie?

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Algemeen bedragen: € 52,50. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Hoe kan ik klacht neerleggen?

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd. Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal.

Wat kost een ombudsman?

Kost het geld om de ombudsman in te schakelen? Nee, het inschakelen van de Nationale ombudsman is gratis. Er worden geen kosten bij u in rekening gebracht.

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Bijvoorbeeld: een melding van een technisch defect in je woning, een melding van burenhinder, een melding van domiciliefraude, … Een klacht is waarbij een ontevreden huurder/kandidaat bij SWaL klaagt over een handeling of prestatie die SWaL (al dan niet) verricht heeft.

Wat is het verschil tussen een aangifte en een klacht?

Van ernstige misdrijven moet u aangifte doen bij de politie. Bij andere strafbare feiten bepaalt u zelf of u aangifte doet. Bent u slachtoffer van een klachtdelict, dan kan de verdachte alleen vervolgd worden als u aangifte doet.

Hoeveel tijd heb ik om een klacht in te dienen?

Een klacht indienen, doe je best zo snel mogelijk na de feiten. De verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf de dag dat het misdrijf werd gepleegd. Als je als minderjarige slachtoffer werd van een misdrijf, dan kan je in principe tot 5 jaar nadat je 18 werd, klacht indienen voor dit misdrijf.

Wat is een redelijk klacht?

Leg uit wat je verwacht had te krijgen en niet hebt gekregen. Geef aan welke oplossing je verwacht en binnen welke termijn. De reactietermijn moet 'redelijk' zijn. Binnen 2 of 3 weken moet de verkoper op zijn minst een reactie kunnen geven.

Is ombudsdienst gratis?

Kosten. De Consumentenombudsdienst is volledig gratis.

Wat is verschil tussen klacht en aangifte?

Een aangifte is iets anders dan een klacht(e). De wetgever heeft bepaald dat een zgn. klachtdelict slechts vervolgd kan worden als het slachtoffer dat wil, blijkend uit een formele klacht(2). Waar iedereen aangifte kan doen die getuige is van een strafbaar feit, kan alleen het slachtoffer een klacht indienen.

Wat gebeurt er als je een klacht indient?

De politie zal je klacht of aangifte altijd registreren en onderzoeken. We bezorgen je ook de nodige documenten voor je verzekering of advocaat. Maar niet alle dossiers gaan naar het parket voor vervolging. Soms blijven de gegevens bewaard bij de politie.

Is Klachtenkompas gratis?

Via onze gratis dienst Klachtenkompas.nl brengen wij je klacht onder de aandacht van het bedrijf. En dat doen we al 10 jaar. Zodat jij een grotere kans krijgt op een oplossing. Blijf dus niet langer zitten met klachten.

Kun je aangifte doen zonder bewijs?

Re: Aangifte doen zonder bewijsmateriaal

Een aangifte is een verzoek om vervolging. Het is dan dus de bedoeling dat de dader straf gaat krijgen. Om iemand veroordeeld te krijgen is bewijs nodig. In dit geval is het bewijs dat jij had vernietigd, dat is dus niet meer te gebruiken.

Is de Nationale ombudsman gratis?

Kost het geld om de ombudsman in te schakelen? Nee, het inschakelen van de Nationale ombudsman is gratis. Er worden geen kosten bij u in rekening gebracht.

Hoe kom ik in contact met de ombudsman?

Twijfelt u of uw probleem een zaak voor de Nationale ombudsman is? Dan kunt u bellen met 0800 — 33 55555.

Welke klachten bij ombudsman?

Met welke klachten kunt u bij de Nationale ombudsman terecht?

  • uw probleem is opgetreden op of na 10 oktober 2010;
  • u heeft al geklaagd bij de overheidsinstantie zelf;
  • uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels;
  • uw klacht gaat niet over een uitspraak van een rechter;

Hoe klaag je een bedrijf aan?

Wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de ondernemer. Als de ondernemer niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een van de commissies van De Geschillencommissie.

Is ombudsman gratis?

De diensten van een ombudsman zijn gratis! Als hij een 0800 nummer heeft, belt u zelfs gratis. Soms zult u kopieën van belangrijke stukken voor uw dossier moeten bezorgen. Dat zijn, samen met eventueel de telefoonrekening, doorgaans de enige kosten die u zult maken.

Kan ik aangifte doen tegen een bedrijf?

Wat kun je het beste doen bij fraude en oplichting? Meld het bij de fraudehelpdesk van het ministerie van Justitie. Doe aangifte van oplichting en fraude bij de politie. Bel 0900 — 8844 of meld het online op politie.nl.

Is het slim om aangifte te doen?

U bent niet altijd verplicht om aangifte te doen, maar het kan wel slim zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als er maar een gedeelte van het jaar bij een werkgever wordt gewerkt. De werkgever houdt meestal dan te veel loonheffing in. De teveel betaalde loonheffing krijgt u terug door het doen van een aangifte.

Wat gebeurt er nadat je aangifte hebt gedaan?

Na uw aangifte gaan we onderzoek doen. We laten u weten hoe het gaat met het onderzoek. Soms doen we dat persoonlijk. In andere gevallen sturen wij u een brief of kunt u het zelf opzoeken op uw persoonlijke pagina op politie.nl.

Wat te doen als de politie niks doet?

Ik wil aangifte doen, maar de politie werkt niet mee

De politie is in de meeste gevallen verplicht om uw aangifte op te nemen. Als u vindt dat de politie niet meewerkt bij uw aangifte, kunt bij de politie zelf een klacht indienen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

Adblock
detector