Kun synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kunnen (ww) : bij machte zijn, in staat zijn, vermogen, weten te.

Kan het zijn synoniem?

gaan (ww) : kunnen, gelukken, geraken, lukken, mogelijk zijn, passen, willen.

Welke woorden zijn synoniemen?

Woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen. Een synoniem noemen we ook wel evenwoord. Evenwoord is dus een synoniem van het woord synoniem!

Zou kunnen synoniem?

wellicht, allicht, mogelijk, denkelijk, soms, altemet. De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden.

Kunnen doen synoniem?

(deed, gedaan), handelen, uitvoeren, volbrengen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: doen (ww) : bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen.

Wat betekent zijn kunnen?

Kunnen heeft als hoofdbetekenissen 'mogelijk zijn', 'in staat zijn'. De betekenissen van beide werkwoorden zijn dus nauw aan elkaar verwant. Kennen heeft echter als overgankelijk werkwoord altijd een lijdend voorwerp bij zich.

Wat is mogelijkerwijs?

mogelijkerwijs bijwoord 1) misschien, tot de mogelijkheden behoren Voorbeeld: `De informatie is mogelijkerwijs speculatief. ` 2) indien mogelijk, in zoverre het mogelijk is Voorbeeld: `Ik zou er mogelijkerwijs nog veel meer over te weten wil…

Wat is een Evenwoord?

Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.

Hoe noem je 2 woorden met dezelfde betekenis?

Een tautologie is een woordcombinatie waarin een begrip twee keer of meer wordt genoemd. Ze bestaat doorgaans uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak met en of of(te) ertussen. Voorbeelden zijn eenzaam en alleen, pracht en praal en niettemin toch.

Wat voor woord is kunnen?

kunnen — onregelmatig werkwoord uitspraak: kun-nen 1. in staat zijn het te doen ♢ zij kan mooi tekenen 1.

Kan kun Of ken?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Is het mogelijk synoniem?

Toelichting. Het bijwoord mogelijks wordt in België vaak gebruikt als een synoniem van mogelijk, misschien, wellicht. Mogelijks behoort niet tot de standaardtaal. In de standaardtaal gebruiken we mogelijk, misschien of wellicht.

Wat is het mogelijk?

mogelijk — Bijvoeglijk naamwoord 1. een keuze om iets te doen ♢ Het oplossen van dit probleem kan op een aantal mogelijke manieren. 2. misschien, eventueel ♢ Dit is een mogelijk risico voor het project.

Wat is een acroniem?

Definitie acroniem

Abbreviatie of afkorting staat voor een groep woorden waarvan alleen de eerste letters gebruikt worden zoals “KLM”. Acroniem is een vorm van afkorting waarbij de letters tezamen uit te spreken zijn als een nieuw woord zoals PIN.

Wat is het tegenovergestelde van nabij?

nabij = I nabij bijv. naamw. Uitspraak: [naˈbɛi] dichtbij in afstand of tijd Antoniem: ver in de nabije toekomst (binnenkort) II nabij voorzetselUitspraak: [naˈbɛi] in de buurt van Voo…

Wat is een tautologie?

Een tautologie is een woordcombinatie waarin een begrip twee keer of meer wordt genoemd. Ze bestaat doorgaans uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak met en of of(te) ertussen. Voorbeelden zijn eenzaam en alleen, pracht en praal en niettemin toch.

Wat is witte sneeuw?

Witte sneeuw is een pleonasme (herhaling van een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met het woord). Een tautologie lijkt op een pleonasme, maar in dat geval gebruik je twee woorden die (nagenoeg) hetzelfde betekenen, zoals “ik ben blij en verheugd“.

Kan of kun?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Wat betekent kunnen?

Kunnen heeft als hoofdbetekenissen 'mogelijk zijn', 'in staat zijn'. De betekenissen van beide werkwoorden zijn dus nauw aan elkaar verwant. Kennen heeft echter als overgankelijk werkwoord altijd een lijdend voorwerp bij zich.

Kan je kunt u?

U kunt en u kan zijn allebei correct. In Nederland wordt u kan informeler en in geschreven taal minder verzorgd gevonden dan u kunt. In België wordt het gebruik van u kan niet als informeel beschouwd. Vergelijkbare werkwoorden zijn willen en zullen: u wilt / u wil, u zult / u zal.

Kan beter synoniem?

beter worden, beteren, bijkomen, genezen, opkalefateren, opkikkeren, opknappen, opkrabbelen, opleven, recupereren, revalideren, zich hervinden. helen (ww) : beteren, dichtgaan, genezen, gezond worden, vergroeien.

Wat betekent zo mogelijk?

een keuze om iets te doen. misschien, eventueel.

Wat is mogelijk in het Engels?

mogelijk {bijvoeglijk naamwoord}

possible {bn.}

Wat betekent DLV?

afkorting van differentiële longventilatie, syn. ILV.

Wat betekent Fwp?

Het CNV wil de voordelen van financiële werknemersparticipatie (FWP) toegankelijk maken voor alle werknemers. Zodat alle werknemers de kans krijgen op extra vermogensopbouw, het meedelen in de winst en meer inspraak in het bedrijf waar ze werken.

Adblock
detector