Is een drain verwijderen pijnlijk?

Het verwijderen van de drains doet meestal geen pijn, maar veel patiënten vinden het een vervelend gevoel. Het kan zijn dat u met drains naar huis gaat. Deze worden dan later verwijderd op de polikliniek. Op de afdeling krijgt u uitleg hoe u de drains thuis moet verzorgen.

Hoe wordt een drain verwijderd?

Voor het verwijderen van de redondrain wordt het vacuüm van de pot gehaald en de hechting verwijderd. Na het verwijderen kan het draingaatje nog wat lekken. Druk dan een tijdje met een gaasje op de opening. Na het verwijderen van de drain kan zich in het wondgebied toch nog wondvocht ophopen en een zwelling ontstaan.

Hoe lang mag een Wonddrain blijven zitten?

Via de kleine gaatjes wordt bloed en wondvocht afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de wond sneller geneest. Een drain blijft maximaal zeven dagen zitten.

Hoe lang drain na operatie?

Instructies voor het verzorgen van de drain

2 tot 4 dagen na de borstoperatie bent u gewoonlijk genoeg hersteld om naar huis te gaan. De drain blijft zitten totdat er minder dan 30 ml. vocht per dag uit de wond komt. U moet in de tussentijd, eventueel samen met uw partner, de drain goed verzorgen.

Kan een drain verstoppen?

Het kan soms wel de drain verstoppen. U kunt dit controleren door de pot omhoog te bewegen. Als de vloeistofkolom in de drain beweegt is deze doorgankelijk. Beweegt de vloeistofkolom niet, dan is de drain verstopt en moet u de drain met pot verwisselen.

Hoe zit een drain vast?

Plak de drain vast op de huid met kleefpleister om te voorkomen dat de drain uit het lichaam glijdt. Als de drain uit het lichaam gegleden is. Als de drain in zijn geheel uit het lichaam is gegleden, dek dan de insteekopening af met een gaasje. Er kan namelijk wondvocht uit het gaatje lekken.

Kan je douchen met een drain?

U mag niet douchen wanneer u een drain heeft. Ga als volgt te werk wanneer de drain al is verwijderd: Verwijder (voor het douchen) het verband. Kijk hoe de insteekopening eruit ziet.

Hoe vaak drain verzorgen?

De verzorging van de wonddrain

Contoleer de drain 2 keer per dag, op een vast tijdstip. Let daarbij op het volgende: Dat het slangetje van de drain met een pleister – in een bochtje – op de huid vastgeplakt is, zodat er niet direct aan getrokken wordt.

Adblock
detector