Is een brandverzekering verplicht in een appartement?

Is de brandverzekering wettelijk verplicht? Een brand- of woonverzekering afsluiten, is wettelijk niet verplicht. Toch eisen de meeste banken bij de aanvraag van een hypothecaire lening, dat u een brandverzekering afsluit. Bij een hypothecaire lening geeft u immers uw woning in onderpand.

Welke verzekeringen zijn verplicht bij een appartement?

Welke verzekeringen heb je nodig?

 • Voor schade aan je appartement of huis, heb je een woningverzekering nodig. …
 • Voor schade aan derden door jou, iemand van je gezin of je huisdieren neem je een familiale verzekering. …
 • Voor je auto ben je wettelijk verplicht om een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te nemen.

Kan de verhuurder je verplichten om een brandverzekering af te sluiten?

Een brandverzekering (ook woningverzekering genoemd) is niet wettelijk verplicht, ook niet als u uw woning verhuurt. Maar ook al heeft uw huurder een eigen brandverzekering, toch is het erg belangrijk dat u als eigenaar ook zelf een brandverzekering afsluit.

Hoeveel kost een brandverzekering voor een appartement?

Verzekering Details Prijs Brandverzekering huurder per jaar Jaarlijkse premie BA huurder + inboedel
Flora Beheer via App Gesponsord Inboedel : 28.631 € Rechtsbijstand : — Diefstal (optie) : 94 € Familiale verzekering : — teken en betaal online 145 €Inboedel : 28.631 €

Is brandverzekering voor huurder of verhuurder?

Je moet als huurder een brandverzekering afsluiten om je eigen inboedel te beschermen. De brandverzekering van de verhuurder-eigenaar dekt enkel de schade aan het gebouw, maar niet de inboedel van de huurder. Ook wordt door het afsluiten van een brandverzekering de huurdersaansprakelijkheid verzekerd.

Wat indien huurder geen brandverzekering heeft?

Als huurder van een huis of appartement ben je aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan de woning die je huurt. Een brandverzekering kan je een financiële kater besparen. Toch was je als huurder tot voor kort niet verplicht er een af te sluiten.

Welke verzekering als verhuurder appartement?

Is een brandverzekering verplicht als verhuurder? Ja, sinds 1 januari 2019 ben je als verhuurder verplicht een brandverzekering af te sluiten voor de woning die je verhuurt.

Welke verzekering bij verhuur appartement?

Woningverzekering: verhuurders zijn verplicht om zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor brand- en waterschade. Niet alleen aan het eigen appartement, maar ook tegenover derden. Zo ben jij als verhuurder verzekerd mocht er brand- of waterschade ontstaan door jouw toedoen.

Wat als huurder geen brandverzekering heeft?

Als huurder word je automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die je hebt veroorzaakt, tenzij je het tegendeel kan bewijzen. Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om de huurwoning te dekken met een brandverzekering.

Hoeveel kost een brandverzekering gemiddeld per jaar?

Prijs voor een brandverzekering eigenaar-bewoner van een huis met 2 gevels

Verzekering Details Prijs Brandverzekeringen Premie per jaar BA Woning
Allianz Gesponsord Inboedel : 27.789 € Rechtsbijstand : 7 € Diefstal (optie) : 70 € Familiale verzekering : 79 € 342 €Inboedel : 27.789 €

Waarom brandverzekering als huurder?

Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk om zijn eigen inboedel te dekken die in rook kan opgaan bij een schadegeval, maar ook om de schade te dekken die hij kan veroorzaken aan de huurwoning (huurdersaansprakelijkheid) of aan anderen (derden) en waarvoor hij aansprakelijk is.

Wat kost een brandverzekering?

Prijs voor een brandverzekering eigenaar-bewoner van een huis met 2 gevels

Verzekering Details Prijs Brandverzekeringen Premie per jaar BA Woning
Allianz Gesponsord Inboedel : 27.789 € Rechtsbijstand : 7 € Diefstal (optie) : 70 € Familiale verzekering : 79 € 342 €Inboedel : 27.789 €

Wat indien geen brandverzekering?

Als uw huis uitbrandt en u bent niet verzekerd, komen alle kosten voor de heropbouw van de woning bij u terecht. Als de buren door de brand ook schade hebben, zal u deze ook uit eigen zak moeten betalen. Wie in zo een situatie terecht komt, valt in een heel diepe financiële put.

Wat zijn verplichtingen van een huurder?

Als huurder heb je twee verplichtingen: je moet huur betalen en je moet jezelf als goed huurder gedragen. Tegenover deze verplichtingen staan twee rechten: woongenot en huurbescherming. Woongenot houdt in dat je op een normale manier gebruik moet kunnen maken van de woning.

Welke verplichtingen heeft de huurder?

Als huurder moet je de woning gebruiken als een goede huisvader. Je staat dus in voor het onderhoud en kleine herstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het ontstoppen van verstopte leidingen, het vervangen van kapotte lampen en het ontkalken van kranen. Ook het onderhoud van de verwarmingsinstallatie is voor jouw rekening.

Wat is de goedkoopste brandverzekering?

Wat is de goedkoopste brandverzekering? De 2 woonverzekeringen die telkens als goedkope oplossing uit de bus komen bij onze simulatie, zijn die van AXA en Corona Direct. Voor huurders komt AXA doorgaans als goedkoopste uit de bus, terwijl voor eigenaars Corona Direct vaak de goedkoopste keuze is.

Hoe vaak betaal je brandverzekering?

Jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse betaling. Goed nieuws: u kunt de betalingsfrequentie kiezen en het is absoluut mogelijk om de betaling van uw brandverzekering op te splitsen. Maar let op: de frequentie van de betaling heeft een invloed op de prijs van uw verzekering.

Is brandverzekering maandelijks?

Jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse betaling. Goed nieuws: u kunt de betalingsfrequentie kiezen en het is absoluut mogelijk om de betaling van uw brandverzekering op te splitsen. Maar let op: de frequentie van de betaling heeft een invloed op de prijs van uw verzekering.

Wie heeft de goedkoopste brandverzekering?

Wat is de goedkoopste brandverzekering? De 2 woonverzekeringen die telkens als goedkope oplossing uit de bus komen bij onze simulatie, zijn die van AXA en Corona Direct.

Welke kosten voor huurder appartement?

In een appartementsgebouw betaalt de huurder mee voor het licht, de verwarming en het onderhoud van de traphal, de gedeelde inkom, de bergruimte, … De facturen voor gas, water en elektriciteit in de woning en de kosten voor de vuilnisophaling betaalt huurder zelf.

Wat moet je als huurder zelf betalen?

Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan.

Vastzetten van:

 • trapleuningen.
 • deurknoppen.
 • drempels.
 • elektrische schakelaars.
 • stopcontactdozen.
 • deurbellen.
 • vloerroosters.
 • plafondroosters.

Wat mag verhuurder vragen aan huurder?

Als verhuurder mag je enkel informatie van de kandidaat-huurder vragen die noodzakelijk is voor de verhuring.

Het gaat om informatie over:

 • zijn identiteit.
 • zijn woonplaats.
 • zijn inkomen.

Wat kost een gemiddelde brandverzekering per jaar?

Prijs voor een brandverzekering eigenaar-bewoner van een huis met 2 gevels

Verzekering Details Prijs Brandverzekeringen Premie per jaar BA Woning
Allianz Gesponsord Inboedel : 27.789 € Rechtsbijstand : 7 € Diefstal (optie) : 70 € Familiale verzekering : 79 € 342 €Inboedel : 27.789 €

Wat dekt een brandverzekering niet?

Er zijn een aantal soorten schade die de brandverzekering — ook wel woningverzekering — doorgaans niet dekt. Het kan gaan om schade die opzettelijk veroorzaakt werd door de verzekeringsnemer en/of de personen die bij hem inwonen. Het gaat dan echt om brandstichting.

Wat kost een brandverzekering per jaar?

Prijs voor een brandverzekering eigenaar-bewoner van een huis met 2 gevels

Verzekering Details Prijs Brandverzekeringen Premie per jaar BA Woning
Allianz Gesponsord Inboedel : 27.789 € Rechtsbijstand : 7 € Diefstal (optie) : 70 € Familiale verzekering : 79 € 342 €Inboedel : 27.789 €
Adblock
detector