Hoe vindt je een stage plek?

Studenten vinden een passende stageplek het vaakst via de onderwijsinstelling. Een aantal opleidingen in Nederland hebben een 'stagebureau', maar ook wanneer dit niet het geval is kan je opleiding enorm hulpzaam zijn. Honderden studenten van jouw opleiding hebben ook ooit naar een stage gezocht.

Hoe kan ik een stageplek vinden?

Hieronder staan tips om een passende plek te vinden.

 1. Vraag het in je directe omgeving. Netwerken is een goede manier om aan een baan te komen. …
 2. Gebruik social media om een stage te vinden. Hedendaags wordt social media vaak door bedrijven ingezet voor wervings- en selectie activiteiten. …
 3. Zoek op vacaturebanken.

Hoe benader je een stageplek?

Veel studenten verkiezen het mailen boven het bellen, maar is dit wel de meest effectieve manier om een stage te vinden?

Tips voor het geprek

 1. Wat voor opdracht/werkzaamheden zou je willen uitvoeren?
 2. Waarom heb je voor dit bedrijf of deze vacature gekozen?
 3. Waarom ben jij de geschikte persoon voor dit bedrijf?

Wat als ik geen stageplek kan vinden?

Geen (nieuwe) stageplek te vinden? Bezoek Stagemarkt.nl of neem contact op met de stagecoördinator van school. Studenten, ouders, werkzoekenden en scholen kunnen een stagetekort melden.

Hoe vind ik een stageplek mbo?

Begin je zoektocht op www.stagemarkt.nl. Hier staan voor alle mbo-opleidingen erkende stages op! Het is belangrijk dat stages erkend zijn, dat betekent dat de stageplaats is gecontroleerd en geschikt is om te leren wat jij nodig hebt, dat ze de tijd hebben jou te begeleiden en dat het een veilig bedrijf is.

Welke regels gelden er voor stagiaires?

Voor stagiairs geldt de Arbowet en de Arbeidstijdenwet onverkort, waarbij het bedrijf waar de stage wordt gelopen als werkgever geldt. Voor het bedrijf is een stagiair geen werknemer. Hij krijgt geen loon, maar mogelijk wel een onkostenvergoeding en een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst.

Wat vinden stagiaires belangrijk?

De 12 punten die studenten belangrijk vinden bij het kiezen van een stage

 1. Mogelijkheden voor een fulltime baan na de stage. …
 2. Oriënteren op carrièremogelijkheden. …
 3. CV versterken met een mooie referentie. …
 4. Uitdagende opdracht voor stage of afstuderen. …
 5. Flexibele werkomstandigheden. …
 6. Goede stagevergoeding (verwijzing blog)

Hoe mail je een bedrijf voor stage?

Houd in je stage mail de volgende opbouw aan:

 1. Persoonlijke aanhef: aan wie is de mail gericht?;
 2. Korte introductie van wie jij bent (denk aan je naam, leeftijd, de studie die je momenteel volgt en eventueel je woonplaats);
 3. Benoem kort en duidelijk in welke (stage)functie je interesse hebt en waarom;

Hoe bellen voor stage?

Bel niet alleen maar om te bellen, zorg dat je vragen voorbereid en geïnteresseerd overkomt. Je kunt denken aan de volgende vragen: Vraag of de vacature nog open staat of dat er stageplaatsen beschikbaar zijn. Vraag naar de werkzaamheden (als dat niet duidelijk is in de advertentie): Kunt u iets vertellen over…

Hoe kan ik vraag om stage te lopen?

Als je daar geen specifieke telefoonnummers kunt vinden, kun je bellen met het algemene nummer of het klantenservicenummer van het bedrijf en naar de desbetreffende persoon vragen. Bedrijven hebben het vaak heel druk. De desbetreffende contactpersoon heeft dus niet altijd direct tijd voor een telefoontje.

Is stage op mbo verplicht?

De beroepspraktijkvorming ( bpv ) bij een leerbedrijf, ook wel de leerbaan of stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere mbo -opleiding. Jongeren krijgen dankzij de bpv ervaring op de arbeidsmarkt die aansluit op de kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen.

Wat kost Stageplaza?

Jaarabonnement. Een jaarabonnement biedt uw bedrijf de mogelijkheid een vacature doorlopend online te plaatsen. Het jaarabonnement is ideaal als u meerdere keren per jaar stagiairs nodig heeft. Een jaarabonnement kost €425,- per jaar.

Hoeveel uur stage mag je doen?

Stages verlopen volgens de regels van de onderneming of instelling waar je werkt. De schooluren doen er dus niet toe. Leerling-stagiairs mogen maximum 8 uur per dag en 40 uur per week werken (of les volgen). In sommige sectoren is die bepaling teruggebracht naar 38 uur per week.

Hoelang mag een stage dag duren?

Maximale werktijden maatschappelijke stage

Maximum arbeidstijden per: 13 en 14 jaar jaar 15 jaar
Schoolweek 12 uur per week 12 uur per week
Vakantieweek 35 uur per week 40 uur per week
Maximum aantal dagen in een schoolweek 5 dagen 5 dagen
Minimum aantal vrije zondagen 5 zondagen per 16 weken 5 zondagen per 16 weken

Hoeveel verdien je als stagiair?

Tijdens uw stage is de werkgever wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Wat moet een stagiaire vooral niet doen?

'Tijdens een stage kunnen wel werkzaamheden worden verricht, maar die mogen niet de boventoon voeren', zegt arbeidsrechtadvocaat Liesbeth van Duyneveldt-Franken van Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten. 'Een stagiair “werkt” niet maar loopt mee om dingen te leren en doet werkervaring op.

Hoe benader je een bedrijf voor stage?

De slimste en meest directe manier is natuurlijk om eerst van te voren te bellen! Bedrijven krijgen via de mail veel stageaanvragen binnen en hierdoor lezen ze lang niet alles. Een beller is sneller! Toch is het vaak zo dat als je belt, bedrijven geen tijd hebben en vragen ze alsnog om alles op de mail te zetten.

Hoe lang van te voren stage zoeken?

Begin op tijd met het zoeken naar je toekomstige stage

Wanneer je nog niet bent begonnen met het zoeken naar een stage voor bijvoorbeeld februari: begin zo snel mogelijk! Gemiddeld start een bedrijf 13 weken voor de startdatum met het zoeken naar de juiste stagiair.

Hoeveel uur mag je stage lopen op 1 dag?

Je mag 12 uur werken op een dag. Een werkweek bestaat maximaal uit 60 uur. Als je 4 weken achter elkaar werkt mag je gemiddeld 55 uur werken per week. Als je 12 weken aaneengesloten werkt is dat gemiddeld 48 uur.

Wat mag een stagiaire verdienen?

Tijdens uw stage is de werkgever wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Hoeveel vrije dagen bij stage?

U heeft tijdens uw stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week. Is de stage voor minder dan 40 uur per week overeengekomen? Dan wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Dit geldt ook voor stages die een gedeelte van het jaar beslaan.

Welke datum krijg je stagevergoeding?

Als alle papier in orde zijn ontvang je de stagevergoeding op of rond de laatste dag van de maand.

Hoe kun je stagiaires werven?

Daarom hieronder 7 tips voor bedrijven die op zoek zijn naar stagiairs, maar niet weten hoe ze deze moeten benaderen.

 1. Wees op tijd. …
 2. Schrijf een creatieve en pakkende vacaturetekst. …
 3. Maak ze duidelijk dat jij iets voor ze kan betekenen en andersom. …
 4. Gebruik meerdere kanalen. …
 5. Wek niet de indruk dat je in nood bent.

Is een stage betaald?

Je ontvangt geen loon of bezoldiging voor je arbeidsprestaties tijdens de stage. De finaliteit van een studiestage is het opdoen van praktijkervaring in het kader van je opleiding. De arbeid die je presteert is een middel dat in dienst staat van jouw leerproces.

Heb je recht op vrije dagen bij stage?

Alleen bij stages van een maand of langer vindt toekenning van vakantie plaats. U heeft tijdens uw stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week. Is de stage voor minder dan 40 uur per week overeengekomen? Dan wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld.

Adblock
detector