Hoe vind je de COD?

De COD-voornaamwoorden worden in het algemeen voor het werkwoord geplaatst. Je vois un éléphant → je le vois. Ik zie een olifant → Ik zie hem. De COD of lijdend voornaamwoorden kunnen ook uitdrukkingen vervangen waarin een werkwoord gebruikt wordt.

Hoe vind je Cod in een zin?

Een lijdend voorwerp of COD in het Frans kan je makkelijk herkennen in een zin. Om een lijdend voorwerp of COD in het Frans te herkennen moet je de vraag wie of wat stellen. Het lijdend voorwerp is diegene of datgene dat de handeling ondergaat. Dit kan een persoon of een ding zijn.

Hoe weet je of het COD of COI is?

Un cadeau is wat de handeling ondergaat, ze geeft namelijk IETS. Dit is het COD, het lijdend voorwerp, dat nogal wat te lijden heeft. A son frère is degene voor wie de handeling is, of die er op z'n minst aan meewerkt, aan/voor wie het cadeautje dus is: het COI.

Waar moet COD staan?

De algemene regel voor de plaats van het COD in een zin is dat die altijd voor de infinitief komt te staan. Als er een vervoegd werkwoord in de zin staat, dan komt het COD daarvoor te staan. Anders staat het COD altijd voor de infinitief.

Hoe vindt je COI?

COI-voornaamwoorden (complement d'objet indirect) komen doorgaans overeen met het meewerkend voornaamwoord in het Nederlands. Ze vervangen zelfstandig naamwoorden die volgen op werkwoorden + à, zoals parler à, téléphoner à, demander à, répondre à, etc. Je parle à mes parents → Je leur parle. Ik praat met mijn ouders.

Waar plaats je de COI?

Eerste basisregel voor de plaats van het COI in de zin.

'Demande' is het vervoegd werkwoord en ook het enige werkwoord in deze zin. Het COI 'lui' komt dus logischerwijs daarvoor te staan. Daar is de plaats van het COI in de zin.

Wat is het lijdend voorwerp voorbeeld?

Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het werkwoord direct ondergaat. Een andere naam voor het lijdend voorwerp is daarom direct object. In bijvoorbeeld 'Ik koop een fiets' 'ondergaat' een fiets direct de werking van het werkwoord kopen.

Hoe kom je aan het meewerkend voorwerp?

Om bij ontleden het meewerkend voorwerp van de zin te vinden, gebruik je de volgende stappen:

 1. Zoek eerst het gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp van de zin.
 2. Stel nu de vraag: aan wie/ voor wie + gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)?
 3. Het antwoord op deze vraag is het meewerkend voorwerp.

Waar COI plaatsen?

Eerste basisregel voor de plaats van het COI in de zin.

'Demande' is het vervoegd werkwoord en ook het enige werkwoord in deze zin. Het COI 'lui' komt dus logischerwijs daarvoor te staan. Daar is de plaats van het COI in de zin.

Welke persoon is Qui?

Qui is het betrekkelijk voornaamwoord voor het onderwerp en verwijst naar het woord homme en is het onderwerp van het werkwoord chante. Daarmee begint de bijzin/bijstelling qui chante.) L'homme que je vois est un voisin. (De man die ik zie is een buurman.

Hoe achterhaal je het lijdend voorwerp?

Hoe vind je het lijdend voorwerp?

 1. Zoek eerst het gezegde en het onderwerp.
 2. Zet wie of wat voor het gezegde en het onderwerp en maak er zo een vraag van.
 3. Als er een antwoord op je vraag is dan is dat het lijdend voorwerp.

Hoe vind je het LV en MV?

Vuistregels

 1. Vind de persoonsvorm (en het gezegde)
 2. Vind het onderwerp: wie of wat + gezegde?
 3. Vind het lijdend voorwerp: wie of wat + gezegde + onderwerp?
 4. Vind het meewerkend voorwerp: (aan/voor) wie of wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp?

Is COD meewerkend voorwerp?

Gratis en vrijblijvend. Un COD verwijst naar het lijdend voorwerp van een zin: de persoon of het ding waar de handeling mee gedaan wordt.

Hoe kom je erachter wat het onderwerp is?

Hoe vind je het onderwerp?

 1. Als je wie of wat voor de persoonsvorm zet, is het antwoord op de vraag het onderwerp.
 2. Als je de persoonsvorm van enkelvoud naar meervoud verandert, verandert het onderwerp ook.
 3. Als je de zin vragend maakt met de persoonsvorm vooraan, komt het onderwerp meteen achter de persoonsvorm.

Hoe herken je een COD Frans?

COD (complement d'objet direct) of lijdend voornaamwoorden vervangen zelfstandig naamwoorden (een persoon, plaats of voorwerp) als er geen voorzetsel na het werkwoord komt. Ze worden gebruikt met werkwoorden als aimer, voir, connaître, appeler, entendre, écouter, vouloir, etc.

Wat betekent CE CET cette CES?

Zoals je waarschijnlijk nog wel weet gebruik je: —ce bij een mannelijk zelfstandig naamwoord —cette bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord —ces bij een zelfstandig naamwoord wat in het meervoud staat Het aanwijzend vnw cet gebruik je bij mannelijke zelfstandige naamwoorden die met een klinker beginnen of een stomme/ …

Welke persoon is zij?

De 3e persoon enkelvoud staat voor iemand of iets anders: hij, zij, het.

Wat is het lijdend voorwerp groep 7?

Het lijdend voorwerp = wie / wat + onderwerp + gezegde. Als de zin een naamwoordelijk gezegde heeft, dan is er geen lijdend voorwerp. Een zin kan dus alleen een lijdend voorwerp hebben als het een werkwoordelijk gezegde heeft.

Wat is het LV en het MV?

Vind het onderwerp: wie of wat + gezegde? Vind het lijdend voorwerp: wie of wat + gezegde + onderwerp? Vind het meewerkend voorwerp: (aan/voor) wie of wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp?

Wat is het verschil tussen WWG en NWG?

HOOFDWERKWOORD = ZWW

In de zin staat een NWG (naamwoordelijk gezegde). In de zin staat een WWG (werkwoordelijk gezegde).

Kan je 2 onderwerpen in een zin hebben?

In een zin zit altijd maar één onderwerp. Het onderwerp kan uit meerdere woorden bestaan.

Hoe haal je een onderwerp uit de tekst?

Hoe ga je dan te werk? Vaak kun je het onderwerp al vinden zonder de tekst in zijn geheel te lezen . Je kunt kijken naar de titel, de eerste alinea, de tussenkopjes en de plaatjes. Meestal heb je dan al een goed beeld van waar de tekst over zal gaan en kun je dit in één of enkele woorden beschrijven.

Is het mon of ma?

Voornaamwoorden | bezittelijk vnw.

Nederlands mannelijk vrouwelijk
mijn mon ma
jouw ton ta
zijn/haar son sa
onze/ons notre notre

Hoe lang duurt het CE?

Hoe ziet het examen eruit? Het praktijkexamen duurt 85 minuten en bestaat uit verschillende opdrachten: een uitgebreide controle van de papieren en het aan te koppelen voertuig.

Wat is 1 2 en 3 persoon?

eerste persoon: de spreker. tweede persoon: de aangesprokene. derde persoon: noch de spreker, noch de aangesprokene, maar een derde.

Adblock
detector