Hoe schrijf je getallen in een brief?

De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk.

Hoe getallen noteren?

Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, 134, 50 procent, sinds 2005, 14 ºC.

Hoe schrijf je 2022 voluit?

2022: tweeduizend tweeëntwintig. 3577: drieduizend vijfhonderdzevenenzeventig / vijfendertighonderdzevenenzeventig.

Hoe schrijf je geldbedragen in letters?

En ook honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot twaalfduizend schrijf je voluit: driehonderd, zesduizend, 15 duizend. De woorden miljoen, miljard, biljoen, etcetera worden ook voluit geschreven: vier miljoen, 17 miljard, zevenmiljardste. zevenhonderd en vierendertig'.

Hoe schrijf je 1 voluit?

Telwoord. Ik heb nog één appel voor je. Hier is één niet het lidwoord, maar het telwoord: 1 appel. Ik heb nog één appel betekent dat er echt nog maar 1 appel is.

Hoe schrijf je bedragen in een tekst?

Bedragen worden gewoonlijk met twee decimalen uitgedrukt: € 5,95, € 34,50. Een bedrag afgerond op hele euro's eindigt op twee nullen, maar die worden in Nederland meestal vervangen door een koppelteken of een iets langere liggende streep. (1a) Eén lot kost € 5,00. (1b) Eén lot kost € 5,-.

Hoe schrijf je 81?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
tachtig 80
eenentachtig 81
tweeëntachtig 82
drieëntachtig 83

Hoe getal uitschrijven?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden 'miljoen', 'miljard' en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Hoe schrijf je een datum in cijfers?

Een datum wordt bij voorkeur als 14 april 2011 geschreven. De dag wordt als cijfer genoteerd, de naam van de maand wordt met kleine letters voluit geschreven en het jaartal bestaat uit vier cijfers. In een verkorte datumnotatie wordt de maand met een cijfer van 01 tot 12 weergegeven.

Hoe schrijf je 25 euro?

Bij een negatief bedrag schrijf je € —25 ('De munteenheid is euro, het bedrag is negatief') Gaat het om een korting, dan schrijf je – € 25 ('Dit is een korting van 25 euro')

Hoe schrijf je 31 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
eenendertig 31
tweeëndertig 32
drieëndertig 33
vierendertig 34

Hoe schrijf je 33 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
tweeëndertig 32
drieëndertig 33
vierendertig 34
vijfendertig 35

Hoe schrijf je 15 euro?

Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro. Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50. In Nederland staat er na hele bedragen meestal een komma en een streepje: Hij is me nog € 24,- schuldig.

Hoe schrijf je 97?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
zesennegentig 96
zevenennegentig 97
achtennegentig 98
negenennegentig 99

Hoe schrijf je 79?

Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers.

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
negenenzeventig 79
tachtig 80
eenentachtig 81
tweeëntachtig 82

Hoe schrijf je cijfers in een tekst?

De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk.

Hoe schrijf je 1 januari?

Aan oud en nieuw is niets officieels, dus schrijf je alles met kleine letters. 31 december is geen officiële feestdag, dus is het oudejaar, oudejaarsdag en oudejaarsavond. Nieuwjaar wordt als een officiële benaming gezien voor 1 januari, dus dat schrijf je weer met een hoofdletter.

Wat komt eerst datum?

De elementen worden niet overal in dezelfde volgorde geschreven. Met name in de volgorde van dag en maand komen verschillen voor. Zo is in het Nederlands taalgebied de volgorde dag-maand-jaar gebruikelijk, terwijl men in de Verenigde Staten de volgorde maand-dag-jaar hanteert.

Hoe schrijf je 30 euro?

'Dertig euro'. Maar gebruik je een euroteken, dan is er maar één goede manier om dat te schrijven: het teken staat vóór het getalletje en tussen het euroteken en het bedrag, zeg je een spatie. Juist is dus: € 30.

Hoe schrijf je 10 euro?

In niet-gespecialiseerde teksten is het gebruikelijk om euro (met kleine letter) voluit te schrijven of het euroteken (€) te gebruiken. In Nederlandstalige teksten wordt € voor het bedrag gezet, met een spatie ertussen. (1) Hij is me nog 24,12 euro schuldig. (2) Hij is me nog € 24,12 schuldig.

Hoe schrijf je 42 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
tweeënveertig 42
drieënveertig 43
vierenveertig 44
vijfenveertig 45

Hoe schrijf je 41?

Schrijf het woord als getal.

één 1
veertig 40
eenenveertig 41
tweeënveertig 42
drieënveertig 43

Hoe schrijf je 51 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
tweeënvijftig 52
drieënvijftig 53
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55

Hoe schrijf je 40?

Schrijf het woord als getal.

één 1
veertig 40
eenenveertig 41
tweeënveertig 42
drieënveertig 43

Hoe schrijf je 93 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
eenennegentig 91
tweeënnegentig 92
drieënnegentig 93
vierennegentig 94
Adblock
detector