Hoe schrijf je 60 voluit?

Schrijf het woord als getal.

Hoe schrijf je 25 voluit?

In een 'lopende tekst' schrijf je getallen tot twintig voluit. Getallen boven de twintig schrijf je in cijfers, dus: drie, acht, achtste, 21. De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste.

Hoe schrijf je 51 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
tweeënvijftig 52
drieënvijftig 53
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55

Hoe schrijf je 42 voluit?

Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, 134, 50 procent, sinds 2005, 14 ºC.

Hoe schrijf je 22 voluit?

Het schrijven van rangtelwoorden gaat op dezelfde manier: de tweede. de twintigste. de tweeëntwintigste.

Hoe schrijf je 55 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55
zesenvijftig 56
zevenenvijftig 57

Hoe schrijf je 101 voluit?

Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk aaneengeschreven. Alleen na duizend en voor en na miljoen en miljard staat een spatie.

Hoofdtelwoorden Top.

21 eenentwintig
235 tweehonderdvijfendertig
1935 negentienhonderdvijfendertig
101 honderdeen of honderdeneen
115 000 honderdvijftienduizend

Hoe schrijf je 50 ers?

De correcte spelling is 50'er, met een apostrof.

50'er is een afleiding: het achtervoegsel -er wordt in dit geval gebruikt om van het telwoord 50 het zelfstandig naamwoord 50'er af te leiden. In afleidingen waarin het grondwoord een cijfer is, komt er een apostrof.

Hoe schrijf je 110?

Tientallen tot honderd schrijf je uit als woord, dus: veertig, tachtig en honderd, maar 110, 150 en 280. Honderdtallen tot duizend schrijf je uit als woord, dus: tweehonderd, zevenhonderd en duizend, maar 1100, 1600 en 2200.

Hoe schrijf je 55+ ers?

Antwoord. Correct zijn: een vijftigplusser, een 50-plusser en een 50+'er.

Hoe schrijf je 100e?

Rangtelwoorden Top

1e, 1ste eerste
100e, 100ste honderdste
135e, 135ste honderdvijfendertigste
102e honderdentweede
20e twintigste

Hoe schrijf je 93 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
eenennegentig 91
tweeënnegentig 92
drieënnegentig 93
vierennegentig 94

Hoe schrijf je 50 euro?

Staat er voor euro een bedrag, dan zeggen en schrijven we ''euro'' in het enkelvoud. Voorbeeld: ''dat kost 50 euro''.

Hoe schrijf je 101?

Hoofdtelwoorden Top

21 eenentwintig
235 tweehonderdvijfendertig
1935 negentienhonderdvijfendertig
101 honderdeen of honderdeneen
115 000 honderdvijftienduizend

Hoe schrijf je 30 euro?

'Dertig euro'. Maar gebruik je een euroteken, dan is er maar één goede manier om dat te schrijven: het teken staat vóór het getalletje en tussen het euroteken en het bedrag, zeg je een spatie. Juist is dus: € 30.

Hoe schrijf je 100 euro?

In dit overzicht zie je alleen de euromunten, want bij de centen ontstaat nog wel eens verwarring. 'Op het muntje staat het getal 50, is dat niet meer dan 1 euro?' Eén euro schrijf je als €1,00. Eén eurocent is één honderdste deel van €1,00, dus €1,00 : 100 = €0,01.

Hoe schrijf je een getal voluit?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers.

Adblock
detector