Hoe schrijf je 55 voluit?

Schrijf het woord als getal.

Hoe schrijf je 52 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
tweeënvijftig 52
drieënvijftig 53
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55

Hoe schrijf je 42 voluit?

Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, 134, 50 procent, sinds 2005, 14 ºC.

Hoe schrijf je 23 voluit?

Richtlijnen voor het schrijven van getallen voluit in letters. In een 'lopende tekst' schrijf je getallen tot twintig voluit. Getallen boven de twintig schrijf je in cijfers, dus: drie, acht, achtste, 21. De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste.

Hoe schrijf je 22 voluit?

Het schrijven van rangtelwoorden gaat op dezelfde manier: de tweede. de twintigste. de tweeëntwintigste.

Hoe schrijf je 93 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
eenennegentig 91
tweeënnegentig 92
drieënnegentig 93
vierennegentig 94

Hoe schrijf je 101 voluit?

Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk aaneengeschreven. Alleen na duizend en voor en na miljoen en miljard staat een spatie.

Hoofdtelwoorden Top.

21 eenentwintig
235 tweehonderdvijfendertig
1935 negentienhonderdvijfendertig
101 honderdeen of honderdeneen
115 000 honderdvijftienduizend

Hoe schrijf je 14 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
elf 11
twaalf 12
dertien 13
veertien 14

Hoe schrijf je 55 in Engels?

Getallen in het Engels

Getal Hoofdtelwoord Rangtelwoord
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth

Hoe laat is 5 30?

Monday, the twenty-third at 5:30 PM. Maandag de 23ste om 17.30 uur.

Wat is 0 in het Duits?

Tellen in vreemde talen

nr
0 zero null
1 one eins
2 two zwei (zwo)
3 three drei

Hoe laat is 12 55?

12:55 → Het is vijf voor één.

Hoe laat is 16 45?

Als je op de klok 16:30 ziet, dan is het half vijf in de middag. Als je op de klok 16:45 ziet, dan is het kwart voor vijf in de middag.

Hoe spreek je 3 uit in het Frans?

Getallen onder de 100

Getal Getal in het Frans
0 zéro
1 un(e)
2 deux
3 trois

Hoe zeg je 12 in het Frans?

Tellen in vreemde talen

nr
12 twelve douze
13 thirteen treize
14 fourteen quatorze
15 fifteen quinze

Hoe laat is 5 45?

05:45 → Het is kwart voor zes 's morgens.

Wat is 5.00 PM?

5 am is bijvoorbeeld vroeg in de ochtend, en 5 pm is laat in de namiddag; 1 am is een uur na middernacht, terwijl 11 pm een uur voor middernacht is. Ante meridiem wordt doorgaans aangeduid met AM, am, a.m., of A.M.; post meridiem wordt doorgaans aangeduid met PM, pm, p.m., or P.M.

Hoeveel dagen is 72 uur?

Een dag duurt 24 uur. Een dag later (donderdag) is 48 uur, weer een dag later (vrijdag) is 72 uur, weer een dag later (zaterdag) is 96 uur.

Hoe lang is 48 uur?

2 dagen is dus 48 uur.

Wat is 40 in het Engels?

Getallen in het Engels

Getal Hoofdtelwoord Rangtelwoord
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth

Wat betekent 10 AM?

Wat betekent AM

staat voor Ante Meridiem en is Latijns dat je letterlijk kan vertalen naar “voor de middag“. AM staat daarom voor de tijdaanduiding van voor de middag en loopt van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's middags.

Hoe laat is 5 AM?

AM en PM

tijdsaanduiding
12-uurssysteem 24-uurssysteem
5:00 a.m. 05:00
6:00 a.m. 06:00
7:00 a.m. 07:00

Hoeveel uur is 52 min?

Minuut naar Uur tabel

Minuten Uur
49 min 0.82 hr
50 min 0.83 hr
51 min 0.85 hr
52 min 0.87 hr

Hoeveel maanden zijn 12 weken?

12 weken zwanger (3 maanden)

Wat is 0 75 uur?

Je kunt niet zeggen 10:21 – 9:46 = 0,75 dus 75 minuten. Je kunt beter op een klok kijken en die gebruiken. Tel eerst de minuten van 9:46 naar 10:00 uur (14 minuten) en dan van 10:00 naar 10:21 (21 minuten).

Adblock
detector