Hoe schrijf je 25 voluit?

Schrijf het woord als getal.

Hoe schrijf je 24 voluit?

Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters.

Schrijf het woord als getal.

één 1
drieëntwintig 23
vierentwintig 24
vijfentwintig 25
zesentwintig 26

Hoe schrijf je 25?

Richtlijnen voor het schrijven van getallen voluit in letters. In een 'lopende tekst' schrijf je getallen tot twintig voluit. Getallen boven de twintig schrijf je in cijfers, dus: drie, acht, achtste, 21. De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste.

Hoe schrijf je 42 voluit?

Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, 134, 50 procent, sinds 2005, 14 ºC.

Hoe schrijf je 32 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
eenendertig 31
tweeëndertig 32
drieëndertig 33
vierendertig 34

Hoe schrijf je 2 5?

2½: tweeënhalf, twee en een half. 5½: vijfenhalf, vijf en een half.

Hoe schrijf je een getal voluit?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers.

Hoe schrijf je 55 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55
zesenvijftig 56
zevenenvijftig 57

Hoe schrijf je 23?

Schrijf het woord als getal.

één 1
tweeëntwintig 22
drieëntwintig 23
vierentwintig 24
vijfentwintig 25

Hoe schrijf je 1 voluit?

Telwoord. Ik heb nog één appel voor je. Hier is één niet het lidwoord, maar het telwoord: 1 appel. Ik heb nog één appel betekent dat er echt nog maar 1 appel is.

Hoe schrijf je 101 voluit?

Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk aaneengeschreven. Alleen na duizend en voor en na miljoen en miljard staat een spatie.

Hoofdtelwoorden Top.

21 eenentwintig
235 tweehonderdvijfendertig
1935 negentienhonderdvijfendertig
101 honderdeen of honderdeneen
115 000 honderdvijftienduizend
Adblock
detector