Hoe schrijf je 22 voluit?

Schrijf het woord als getal.

Hoe schrijf je 18 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
zeventien 17
achttien 18
negentien 19
twintig 20

Hoe schrijf je 11 voluit?

Richtlijnen voor het schrijven van getallen voluit in letters. In een 'lopende tekst' schrijf je getallen tot twintig voluit. Getallen boven de twintig schrijf je in cijfers, dus: drie, acht, achtste, 21. De tientallen tot honderd schrijf je echter ook voluit: dertig, vijftig, 110, tachtigste.

Hoe schrijf je een getal voluit?

Er is geen harde regel voor het schrijven van getallen in cijfers of letters. De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers.

Hoe schrijf je 2 5?

2½: tweeënhalf, twee en een half. 5½: vijfenhalf, vijf en een half.

Hoe schrijf je 55 voluit?

Schrijf het woord als getal.

eenenvijftig 51
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55
zesenvijftig 56
zevenenvijftig 57

Hoe schrijf je 101 voluit?

Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk aaneengeschreven. Alleen na duizend en voor en na miljoen en miljard staat een spatie.

Hoofdtelwoorden Top.

21 eenentwintig
235 tweehonderdvijfendertig
1935 negentienhonderdvijfendertig
101 honderdeen of honderdeneen
115 000 honderdvijftienduizend

Hoe schrijf je 14 voluit?

Schrijf het woord als getal.

één 1
elf 11
twaalf 12
dertien 13
veertien 14

Hoe schrijf je vier vijfde?

De teller en de noemer van een breuk worden in de regel los geschreven, zowel bij zelfstandig gebruik (vier vijfde van de medewerkers, zes tiende van de aanwezigen) als bij bijvoeglijk gebruik (zeven tiende millimeter, zeven achtste seconde).

Hoe schrijf je cijfers uit?

Er zijn wel een aantal gebruikelijke richtlijnen! Richtlijnen getallen in letters uitschrijven: Getallen tussen nul en twintig schrijf je uit als woord, dus: twee, zes, elf, achttien en twintig, maar 21, 38 en 106. Tientallen tot honderd schrijf je uit als woord, dus: veertig, tachtig en honderd, maar 110, 150 en 280.

Wat is 21 in het Engels?

De hoofdtelwoorden (one, two, three, etc.) zijn bijvoeglijke naamwoorden die verwijzen naar hoeveelheid en de rangtelwoorden (first, second, third, etc.)

Hulpmiddelen om Engels te leren.

Getal Hoofdtelwoord Rangtelwoord
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first

Wat is 2 3e deel?

(twee derde), ook geschreven als 2/3 (2/3) en 2:3. We noemen zulke getallen breuken. We schrijven het als een streep, de breuk- of deelstreep, met een getal erboven en een getal eronder. Ook wordt de breuk wel op een lijn geschreven, met een schuine breukstreep.

Hoe schrijf je zesde?

Toelichting. Rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging van het achtervoegsel -de/-ste aan het overeenkomstige hoofdtelwoord: tweede, vierde, zesde, negende enzovoort.

Welke cijfers moeten voluit?

Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, 134, 50 procent, sinds 2005, 14 ºC.

Hoe schrijf je bedragen?

Bedragen worden gewoonlijk met twee decimalen uitgedrukt: € 5,95, € 34,50. Een bedrag afgerond op hele euro's eindigt op twee nullen, maar die worden in Nederland meestal vervangen door een koppelteken of een iets langere liggende streep. (1a) Eén lot kost € 5,00. (1b) Eén lot kost € 5,-.

Hoe schrijf je 23 in Engels?

Op zijn 23e besloot hij echter kunstenaar te worden. At the age of twenty-three, he decided to become an artist instead.

Wat is 0 in het Duits?

Tellen in vreemde talen

nr
0 zero null
1 one eins
2 two zwei (zwo)
3 three drei

Welk deel is 18 van 24?

Bereken vervolgens het percentage van 18: deel 18 door de waarde van 1% (0.24), en u krijgt 75.00% — dit is uw percentage.

Hoe schrijf je 21e?

In eeuwaanduidingen heeft voluit schrijven van het rangtelwoord licht de voorkeur. Zestiende eeuw, negentiende eeuw, twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw zijn het gebruikelijkst in een gewone tekst. Maar ook 16e/16de, 19e/19de, 20e/20ste en 21e/21ste eeuw komen geregeld voor en zijn goed.

Hoe schrijf je 25 euro?

Bij een negatief bedrag schrijf je € —25 ('De munteenheid is euro, het bedrag is negatief') Gaat het om een korting, dan schrijf je – € 25 ('Dit is een korting van 25 euro')

Hoe schrijf je 15 euro?

Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro. Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50. In Nederland staat er na hele bedragen meestal een komma en een streepje: Hij is me nog € 24,- schuldig.

Hoe zeg je 18 30 in het Engels?

18:30 = it's half past six.

Hoe schrijf je 25 in het Engels?

Tellen in vreemde talen

nr
23 twenty-three vingt-trois
24 twenty-four vingt-quatre
25 twenty-five vingt-cinq
26 twenty-six vingt-six

Hoe zeg je 13 in het Frans?

Getallen onder de 100

Getal Getal in het Frans
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze

Hoe zeg je 22 in het Frans?

Tellen in vreemde talen

nr
19 nineteen dix-neuf
20 twenty vingt
21 twenty-one vingt et un
22 twenty-two vingt-deux
Adblock
detector