Hoe kom je achter het werkwoord?

Een werkwoord is een woord dat aangeeft welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal staat. Voorbeelden van werkwoorden zijn gaan, slapen, blijken, zijn en veranderen. Werkwoorden geven aan in welke tijd de zin staat: de verleden tijd, de tegenwoordige tijd of de toekomende tijd.

Hoe vind je het werkwoord in de zin?

 1. Hoe herken ik een werkwoord? > Werkwoorden zeggen wat iemand doet.
 2. fietsen, lopen, koken, dansen … > Werkwoorden zeggen wat er gebeurt.
 3. sneeuwen, waaien, hagelen, regenen … > Werkwoorden zeggen wat iemand is of wordt.
 4. zijn, worden, lijken, blijven … > Werkwoorden kunnen veranderen in de zin.

Hoe vind je de ik-vorm van een werkwoord?

Hoe vind je de ik-vorm? De ik-vorm, ook wel aangepaste stam genoemd, vind je door van het hele werkwoord –en af te halen (dan krijg je de stam) en, als dat nodig is, de stam nog een beetje aan te passen naar de ik-vorm.

Welke werkwoorden zijn er?

Welke vormen kan het werkwoord aannemen?

 • Infinitief (onbepaalde wijs) Infinitief is een ander woord voor het hele werkwoord. …
 • Voltooid deelwoord (participium) …
 • Tegenwoordig deelwoord (participium presens) …
 • Aantonende wijs (indicatief) …
 • Aanvoegende wijs (conjunctief) …
 • Gebiedende wijs (imperatief)

Hoe weet je of het d of t of dt is?

Er is ook een trucje om te achterhalen of u aan het eind van het voltooid deelwoord -t of —d moet schrijven. U kunt daarvoor vergelijken met de verledentijdsvorm. Als die op -de(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een —d. Als de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -t.

Is weet een werkwoord?

Werkwoord "weten" — Nederlandse werkwoorden — bab.la werkwoordenvervoeger.

Hoe herken je het hele werkwoord?

De hele werkwoorden staan in de tegenwoordige tijd in het meervoud. Ze eindigen meestal op en en soms op n. Voor het hele werkwoord kun je bijna altijd Ik kan zetten. Ik kan fietsen.

Is het vind jij of vindt jij?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w).

Welke 5 vormen kan een werkwoord hebben?

De 5 woordvormen die je moet kunnen onderscheiden:

 1. 1 persoonsvorm. Een persoonsvorm is een werkwoord dat van tijd verandert als je de hele zin in een andere tijd zet. …
 2. 2 voltooid deelwoord. …
 3. 3 voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt. …
 4. 4 onvoltooid deelwoord. …
 5. 5 infinitief.

Wat zijn niet werkwoorden?

Als we het op de basisschool hebben over spelling, dan wordt bedoeld de nietwerkwoorden. Vanaf een jaar of zes gaan kinderen aan de slag met het ontwikkelen van het aanvankelijk lees- en spellingsproces. Bij spelling gaat het erom dat je de taal schriftelijk weergeeft. Zo simpel is het.

Is zien een werkwoord?

De stam van werkwoorden als doen, gaan, staan, slaan, zien (en samengestelde of afgeleide werkwoorden als uitdoen, begaan) vinden we door alleen de n weg te laten.

Is het geld of geldt?

'? Juist is voor hetzelfde geld, zonder t.

Is whatsappen een werkwoord?

Conversation. #taaltip Het werkwoord bij 'WhatsApp' is: 'whatsappen' — 'whatsappte' — 'gewhatsappt'. Kleine letters, -t(e) in verleden tijd en voltooid deelwoord, dubbel p i.v.m. de uitspraak. Zie ook spellingsite.nu/?zoek=whatsapp

Wat is een werkwoord vorm?

(grammatica) een vervoeging van een werkwoord. De woorden ga, gaat, ging en gegaan zijn voorbeelden van een werkwoordsvorm.

Is Te een werkwoord?

In Nederland komt 'te' tussen de twee delen van het scheidbare werkwoord: Het is nog veel te vroeg om op te staan?

Is het vond Of vondt?

Voor de spelling is het belangrijk om te weten dat ook deze werkwoorden in de verleden tijd slechts één vorm hebben voor enkelvoud en één voor meervoud. Het is 'hij vond' (en niet 'hij vondt).

Hoe maak ik geen dt fouten?

Zo kun je de dt-regels voor de tegenwoordige tijd onthouden met het volgende ezelsbruggetje: ik drink nooit thee, jij drinkt soms thee en hij drinkt altijd thee. In plaats van thee kun je denken aan de letter t, die je bij ik bijvoorbeeld nooit gebruikt. Je schrijft dus ik word in plaats van *ik wordt.

Is het hele werkwoord?

De infinitief wordt ook wel 'het hele werkwoord' genoemd en het is in deze 'standaardvorm' dat werkwoorden in woordenboeken zijn opgenomen. De vorm van de infinitief is onbepaald wat persoon, getal, tijd en wijs betreft. De meeste infinitieven eindigen op -en, sommige op -n.

Hoeveel werkwoorden zijn er?

De Nederlandse taal kent in totaal acht werkwoordstijden. Twee tijden maak je met alleen het werkwoord: de onvoltooid tegenwoordige tijd (ik speel, ik begrijp) en de onvoltooid verleden tijd (ik speelde, ik begreep).

Wat is de verleden tijd van graven?

NederlandsBewerken

vervoeging van de bedrijvende vorm van graven
onbepaalde wijs lang
tegenwoordig (o.t.t.) graaf graven
verleden (o.v.t.) groef groeven
toekomend (o.t.t.t.) zal graven zullen graven

Wat is de verleden tijd van jagen?

Het werkwoord jagen heeft twee verleden tijden: jaagde en joeg. Het heeft onder meer de betekenissen 'vervolgen om het buit te maken en te doden' en 'dwingen om te gaan, drijven, verdrijven'.

Is Google een werkwoord?

AMSTERDAM — Ik google, jij googlet, hij heeft gegoogled. De meeste internetters gebruiken Google al als een werkwoord. Sinds donderdag is het echter officieel: De gerenommeerde Oxford English Dictionary en Merriam-Webster's Collegiate Dictionary hebben het woord namelijk opgenomen in hun woordenboeken.

Is wil een werkwoord?

De werkwoorden willen, zullen, mogen en kunnen zijn echter uitzonderingen op de regel, evenals het werkwoord zijn (hij is). De vorm voor de derde persoon enkelvoud is bij willen, zullen, mogen en kunnen gelijk aan die voor de eerste persoon. (1) Hij wil niet meewerken.

Is eet een werkwoord?

werkwoord dat bij de vervoeging in de verleden tijd en/of de vorming van het voltooid deelwoord een klinkerwisseling* (soms ook medeklinkerwisseling) vertoont. Voorbeeld: eten — at — gegeten; kopen — kocht — gekocht.

Is het vindt jij of vind jij?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w).

Adblock
detector