Hoe gebruik je ter?

Voor de schrijfwijze te, ten of ter in constructies als te allen tijde, te mijnen kantore en terzelfder tijd bestaat een grammaticaregel. Ten komt van te den en ter komt van te der. Vandaar de volgende regel: > Schrijft ten of ter in een constructie waarin een lidwoord mogelijk is; zo niet, schrijf te.

Wat is de betekenis van Ter?

Voorzetsel. samentrekking van te + der (enkelvoud datief vrouwelijk), komt voor in staande uitdrukkingen en is met name met naamwoorden van handeling op -ing nog productief.

Hoe gebruik je ten eerste?

Ten eerste vind ik het heel erg leuk om naar school te gaan en ten tweede leer ik er veel van. In dit voorbeeld weet je dankzij de signaalwoorden ten eerste en ten tweede dat school leuk vinden en veel leren bij elkaar horen.

Is ter plaatsen?

Ter plaatse en ter plekke zijn synoniemen van elkaar. De betekenis is 'op de bedoelde plaats, op die plaats, op een bepaalde plaats'.

Wat is ter waarde van?

T.W.V. betekent Ter Waarde Van t.w.v. wordt veel gebruikt bij waardebonnen (bij inlevering van deze bon krijgt u gratis appeltaart t.w.v. € 2,10) en bij advertenties, vaak in combinatie met iets [..]

Wat komt na ten tweede?

Opsomming. Signaalwoorden: en, ook, verder, ten eerste/ten tweede, in de eerste plaats/in de tweede plaats, daarnaast, bovendien, vervolgens, ten slotte, als laatste.

Is het ten slotte of tenslotte?

Wanneer is tenslotte juist en wanneer ten slotte? Ten slotte is juist als 'tot slot' bedoeld is. Tenslotte (zonder spatie) heeft de betekenis 'per slot van rekening'. Tenslotte is juist als 'welbeschouwd, per slot van rekening, immers' bedoeld is.

Wat betekent plaatsen?

plaatsen — regelmatig werkwoord uitspraak: plaat-sen 1. het een plek geven ♢ waar heb je die kast geplaatst? 2. begrijpen waar het mee te maken heeft ♢ ik kan die opmerking wel plaatsen

Hoe schrijf je ter waarde van?

Bijvoorbeeld: ter waarde van is juist, want ook de waarde van is juist. Ten huize van is juist, want het is ook het huis van.

Wat betekent tw V?

Tewerkstellingsvergunning (TWV) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Wat komt na Ten eerste?

Ten eerste, ten tweede, ten derde, et cetera.

Waar zet je de komma?

Wanneer moet je een komma gebruiken? Met komma's geef je aan waar de lezer een pauze moet 'lezen'. Plaats dus een komma als er bij het voorlezen (hardop of 'in je hoofd') een duidelijke pauze hoorbaar is. Komma's moeten een lezer helpen de pauzes te leggen waar de schrijver ze ook bedoelde te leggen.

Is het tekort of te kort?

Gepubliceerd op 28 oktober 2022 door Julia Merkus. Tekort is een zelfstandig naamwoord dat “een gebrek” betekent. Te kort, met spatie, betekent “niet lang genoeg” of “te weinig”. Als “tekort” onderdeel uitmaakt van de werkwoorden tekortschieten, tekortdoen en tekortkomen, schrijf je het ook aan elkaar.

Is het evengoed of even goed?

Wat is juist: evengoed of even goed? Als 'net zo goed (als)' is bedoeld, dan is het even goed. Evengoed als één woord betekent 'al met al' en 'toch'. Even goed heeft de letterlijk betekenis 'net zo goed (als iets/iemand anders), in gelijke mate goed'.

Wat betekent PZF?

Prostaat-zure fosfatese.

Wat is het verschil tussen plaats en plek?

Plaats en plek worden allebei gebruikt in de letterlijke betekenis 'locatie' of 'punt waar iemand of iets zich bevindt'. Voor sommige taalgebruikers heeft plaats een wat algemenere, ruimere betekenis en wordt plek eerder gebruikt voor een duidelijk afgebakend, relatief klein oppervlak.

Wat is de betekenis van twv?

Iemand van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland heeft vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten vergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Wat betekent TT op snap?

tt of TT. Meestal betekent TT met hoofdletters crying. Crying is Engels voor aan het huilen en wordt vaak gebruikt bij heel stomme, belachelijke dingen. De versie met kleine letters, tt, kan ook bedoeld zijn als crying, ook al zijn de oogjes met stromende tranen daar minder goed in te herkennen.

Hoe noem je ten eerste Ten tweede?

Signaalwoorden: en, ook, verder, ten eerste/ten tweede, in de eerste plaats/in de tweede plaats, daarnaast, bovendien, vervolgens, ten slotte, als laatste. Voorbeeld: daarnaast houd ik ook veel van boerenkool en vissticks.

Is er een komma voor Dus?

Je moet bijna altijd een komma zetten voor een voegwoord.

Kan je en achter een komma zetten?

Is het waar dat er nooit een komma voor en mag staan? Nee, dat is niet waar. Als een komma de duidelijkheid of leesbaarheid van een zin vergroot, kan hij worden toegevoegd, óók voor en.

Is het teveel of te veel?

' Als te veel 'meer dan nodig' betekent, staat er een spatie tussen te en veel. Als het teveel 'het overschot' betekent, is het wél één woord.

Wat is het beste antitankwapen?

De Panzerfaust 3 is een draagbaar terugstootloos antitankwapen. Het wapen vuurt verschillende soorten munitie gericht af tot een afstand van maximaal 600 meter. Het wapensysteem is geschikt tegen tanks, pantservoertuigen, versterkte opstellingen en (lichte) bunkers.

Hoe zwaar is een Panzerfaust?

Panzerfaust

Type Gewicht Ø van de Gevechtskop
Panzerfaust 30 6,9 kg 149 mm
Panzerfaust 60 8,5 kg 149 mm
Panzerfaust 100 9,4 kg 149 mm
Panzerfaust 150 6,5 kg 106 mm

Is plek goed Nederlands?

Ja, plaats en plek zijn hier allebei correct.

Adblock
detector