Heb ik een advocaat nodig bij de vrederechter?

Er is geen advocaat nodig en je hebt geen kosten op de griffie. Komt er een akkoord uit voort, dan wordt er een document opgesteld. De enige kost bij zo'n minnelijke schikking is €1.5 om een kopie van dat akkoord te verkrijgen.

Kan ik zelf naar de vrederechter stappen?

Je hebt niets te verliezen. Een verzoeningsprocedure voor de vrederechter is geen rechtszaak. Het is niet meer dan een poging tot een minnelijke schikking tussen jou en de tegenpartij, maar in het bijzijn van een rechter. Er zijn geen formaliteiten, het is gratis en gaat snel.

Is de vrederechter gratis?

De zitting is gratis, verloopt zonder formaliteiten en de partijen besparen er zich een dure en tijdrovende procedure mee. Wanneer de partijen een akkoord bereiken, heeft dat de kracht van een vonnis. De rol die de vrederechter als verzoener kan spelen, wordt vaak onderschat.

Hoeveel kost een procedure bij de vrederechter?

Als u een procedure bij de vrederechter wil starten, zal u in de meeste gevallen 'rolrecht' moeten betalen. Dit is een vergoeding om het dossier bij de rechtbank te openen. Het rolrecht bedraagt meestal 35 euro.

Wat kosten een advocaat vredegerecht?

Hiervoor moet de advocaat een bedrag betalen dat verschillend is naargelang de rechtbank. De standaardtarieven (waarop enkele uitzonderingen bestaan) vindt u hier: Vredegerecht: 35 EUR. Politierechtbank: 35 EUR.

Hoe aanvraag indienen vredegerecht?

Je stapt zelf naar de griffie van het vredegerecht en je vraagt de oproeping van je huurder of verhuurder. Dit kan per brief maar je doet het best mondeling. Er is geen advocaat nodig en je hebt geen kosten op de griffie. Komt er een akkoord uit voort, dan wordt er een document opgesteld.

Hoe maak ik een zaak aanhangig bij de vrederechter?

Over het algemeen wordt een zaak bij het vredegerecht aanhangig gemaakt via een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. In dat geval moet de akte van rechtsingang aan bepaalde vormvoorschriften voldoen om met name de eerbiediging van de rechten van de verdediging te waarborgen.

Welke zaken worden behandeld door een vredegerecht?

De vrederechter is onder meer bevoegd voor:

  • alle vorderingen waarvan het bedrag niet hoger dan 2500 euro ligt, behalve wanneer het een geschil betreft tussen ondernemingen;
  • huurgeschillen inclusief handelshuurgeschillen;
  • erfdienstbaarheden;
  • geschillen over onteigeningen in geval van dringende noodzakelijkheid;

Hoe schrijf je een vrederechter aan?

Een vredegerecht is géén “baronie” of “klein koninkrijk”, wat bepaalde pers daar ook moge over vertellen. “Aan de vrederechter” of “Geachte vrederechter” volstaat.

Hoe lang duurt zitting vredegerecht?

In ieder geval blijft de vrederechter op een ochtendzitting ter beschikking tot 12 uur (art. 2 van het K.B. van 10.08.2001: “De gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken duren ten minste 3 uur”).

Adblock
detector